Stane se tak díky dohodě předsedy Regionu Zlínsko Ondřeje Kapusty s vrchním zemským rabínem Efraimem Karolem Sidonem, který nedávno navštívil zlínské pohřebiště. Vrchní představitel českých Židů poté dojednal metodickou pomoc při péči o hroby s olomouckou židovskou obcí, pod kterou krajské město spadá.

„Víme již, jakým způsobem můžeme upravovat prostory židovské sekce. Židovská náboženská obec v Olomouci dala souhlas k sérii běžných úprav i k čištění náhrobků,“ sdělil předseda svazku obcí Region Zlínsko Ondřej Kapusta.

Dosud se o židovskou sekci nemohlo pečovat, protože chyběla metodika, jak práce provádět. Náhrobky jsou proto většinově naprosto porostlé trávou a mechem.