Opravují mramorové části výzdoby objektu a figur. Dojde také na ošetření koroze kamene, tmelení, úpravy proti působení dešťové vody a k dalším potřebným restaurátorským zásahům. Zimova hrobka je kulturní památkou zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek ČR.

Jedná se o pseudogotickou kamennou hrobku s nápisem Antonín Zima, který byl zámožným měšťanem a ve své době významným komunálním politikem. Ve Valašských Kloboukách založil také spořitelnu. Památka je ojedinělým dokladem monumentální architektury regionu.