„Je to o něco méně, než například loni, ale i tak jsme rádi, že se i letos lidé zapojili do našeho benefičního dne a pomohli přispět na dobrou věc,“ komentoval uplynulou víkendovou akci Ondřej Albrecht, jeden z představitelů nadačního fondu Život je dar - VITA DONUM EST, který vznikl na podporu onkologického centra.

Podle Ondřeje Albrechta letošní výtěžek ještě nemusí být konečný.

„Musíme spočítat kasičku a příspěvky na transparentním účtu. Lidé na něj mohou přispívat stále, po celý rok,“ připomněl Ondřej Albrecht.

On i ostatní členové týmu Život je dar by chtěli poděkovat všem účinkujícím, trenérům a všem, kteří se do akce zapojili bez nároku na honorář.

„Bylo jich několik desítek,“ zmínil organizátor. „Moc jim fandím, akci podporuji již druhý rok, líbí se i myšlenka, proč tento benefiční den vznikl,“ uvedla například trenérka fitness Veronika Vráželová, která stejně jako další padesátka účinkujících na dalších místech benefičního dne, se starala o návštěvníky bez nároku na honorář.

Nadační fond Život je dar - VITA DONUM EST vznikl na podporu Komplexního onkologického centra Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně. Jeho filozofií je nejen podpořit finanční pomocí toto oddělení, ale také vyjádřit podporu lidem, kteří bojují s těžkým nádorovým onemocněním. 
Za uplynulé ročníky se díky nadaci Vita donum est podařilo přispět nemocnici přes 1 845 875 korun a benefiční dny podpořilo v součtu více než 7 a půl tisíc návštěvníků, jejichž zábavu zajistilo přes 500 účinkujících bez nároku na svůj honorář.
„My všichni máme bezmála 10 000 důvodu, proč podpořit dobrou věc. Právě tolik lidí ročně bojuje s touto nemocí ve zlínské nemocnici,“ říkají o své práci pro nadaci její členové.
Zároveň vyzývají, aby všichni, kteří chtějí podpořit onkologické pacienty, přispěli na transparentní účet nadace. Název: VITA DONUM EST - NADAČNÍ FOND Číslo: 107-9060230247/0100
Velká část letošního výtěžku je určena pro onkologické oddělení KNTB. „O dalších částkách ještě rozhodneme, až bude částka přesně spočítaná. Ale i letos chceme rozdělit na třetinky a přispět mezi vybrané tři onkologicky nemocné děti,“ vysvětlil za organizátory. Současně vyzývá všechny, kteří ví o někom, kdo by potřeboval pomoc nadace, aby se ozval.