Stavba VD Vlachovice zasáhne do života vesnice velkou měrou.

„Přestože máme asi šedesát procent obce odkanalizované a provozujeme dvě čistírny odpadních vod, budeme muset podstatnou část vesnice rozkopat a vybudovat oddělenou kanalizaci. Také se u nás bude stavit velká čistička pro obce, které leží nad vodním dílem. To bude mít přínos i pro nás. Kolem přehrady má vzniknout cyklostezka, která povede pod naším lyžařským vlekem,“ přibližuje starosta Újezdu Vladimír Kráčalík.

Na snímku z 26. srpna Stanislav Zvončák, hasič, který deset let vedl mládež a oživil hasičský sport.
Stanislav Zvončák nastartoval novou éru újezdských hasičů

Úředníci podle něj změnili původně víceúčelovou vodní nádrž na zásobárnu pitné vody. Bude tudíž nemožné se tady koupat či lovit ryby. Proto si starostové vymínili vybudování dvou rybníků, z nichž jeden bude přímo v Újezdu. Mají sloužit k rybolovu i k záchytné funkci přívalových vod.

Stavba obrovské zásobárny pitné vody je během na dlouhou trať.

„Už probíhají přípravné práce na krajině, projektanti zpracovávají vznik rybníků a činí se opatření v lesích a na půdách. Vykupují se pozemky, v nejbližší době nám mají představit koncepci, jak budou práce pokračovat, následovat mají veřejné schůze s občany. Na podzim začne soutěž na projektanty na odkanalizování obcí. Než se přehrada napustí, potrvá to. Předpokládá se, že k tomu dojde kolem roku 2028 až 2030,“ dodává starosta.