„Především v první školní den se na vstup do bludiště stály několikametrové fronty. Zrcadlové bludiště je tak věrné, že při nepozorném procházení si může návštěvník odnést bouli na čele. Před vstupem proto rozdáváme rukavice, kterými si mohou lidé prostor před sebou ohmatat," uvádí hosteska Nikola Kameníková. Zájem veřejnosti je tak velký, že hned první den provozu spotřebovali rukavice na celý týden dopředu.

„Je to zajímavá atrakce. Dalším návštěvníkům bych ale doporučovala vstupovat jednotlivě, nikoliv po dvojicích. Je zvláštní pocit vidět svého společníka v řadě zrcadel a přitom nevědět, kde ve skutečnosti je," sděluje své zkušenosti návštěvnice bludiště Michaela Babíková.