„Děkuji vám za to, jak kvalitně informujete vaše občany prostřednictvím svých webových stránek a že jim předáváte ty správné a potřebné informace, což je zvláště v dnešní době velmi důležité,“ řekl hejtman Radim Holiš.

„Jsme vůbec první Rada Zlínského kraje, která aktivně řeší oblast digitalizace. Připravujeme spoustu nových projektů v oblasti kyberbezpečnosti. ePortál kraje, pracuje se na Digitální technické mapě, chystáme digitalizaci v kultuře a sociální oblasti. Městům a obcím nabízíme pomocnou ruku, protože tato oblast je často velmi složitá. Jsem rád, že zde dnes oceňujeme webové stránky, neboť webové prezentace mohou být obohaceny třeba i o portál občana, případně platební portál,“ uvedl radní Jiří Jaroš.

Krajské kolo soutěže Zlatý erb uspořádal spolek Český zavináč ve spolupráci se Zlínským krajem. Přihlásilo se do něj celkem 5 měst a 13 obcí. Pro rok 2022 byla výrazně inovována hodnotící kritéria soutěže s důrazem na uživatelskou přívětivost a informační hodnotu pro občany a návštěvníky obce. U webových stránek tak krajská odborná porota hodnotila například kvalitu a rozsah poskytovaných informací, nabízené elektronické služby, responzivnost webu nebo dostupnost webu v nejběžnějších prohlížečích.

Vítězové v obou kategoriích postupují do celostátního kola soutěže. Jeho výsledky budou vyhlášeny 16. května 2022 na společenském večeru na konferenci ISSS v Hradci Králové