Dále dostatečně často neměnila filtry s aktivním uhlím sloužící k zachycování emisí a v roce 2018 nedodržela každoroční interval pro jednorázové měření emisí celkového organického uhlíku. Porušila tak zákon na ochranu ovzduší.

Inspektoři při kontrole v červnu 2019 zjistili, že lakovna používala elektrickou vypalovací pec bez příslušného povolení provozu. V peci se vypalovaly výrobky, které byly nalakovány nátěrovými hmotami v lakovací a sušící kabině, která je zdrojem znečišťování ovzduší.

Tím pádem se zdrojem znečišťování ovzduší stala i elektrická pec jako součást technologického vybavení lakovny, kterou je možné provozovat jen na základě povolení provozu.

ČIŽP dále zjistila, že na dvou vzduchotechnických výstupech vedoucích z pece do venkovního ovzduší nebyly změřeny emise celkového organického uhlí k prokázání plnění emisních limitů.

Firma dále porušila dvě podmínky povolení provozu lakovny, když nedodržela počet předepsaných výměn aktivního uhlí v patronách a neudržovala požadovanou teplotu odpadní vzdušiny vedoucí do filtrů s náplní aktivního uhlí.

„V rámci kontroly jsme zjistili, že v lakovací a sušící kabině probíhá sušení při teplotách v rozmezí od 30 do 60 °C, přičemž požadovaná teplota je maximálně do 25° C. Vyšší teploty způsobí, že uhlí do sebe nenasytí těkavé organické látky, které pak spolu s ním v podobě odpadní vzdušiny unikají do okolního ovzduší. Tím dochází k navýšení znečištění emisemi,“ řekl Tomáš Augustin, ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP v Brně.

Rozhodnutí nabylo právní moci 22. ledna 2020.