„Nastala situace, kdy u stejných bytů, ať už lokalitou či dispozicemi, je výrazný rozdíl mezi cenou nájmu. Po narovnání cen bude podíl získaných prostředků, které se pak vrátí do rekonstrukcí bytů, spravedlivější. Navýšení nájemného navíc umožní urychlit rekonstrukce bytů,“ slibuje zlínský radní Jiří Robenek (Piráti), který má na starosti bytovou problematiku.

Zdražení o 20 procent

„Nárůst nájmů v městských bytech by měl být v řádech korun až několika desítek korun. I přes zdražení bude bydlení v bytech vlastněných radnicí stále jednou z finančně nejdostupnějších možností,“ dodal Robenek. Komerční nájemné se pohybuje od 150 do 250 korun za metr čtvereční na měsíc.

Výstavba Bytový dům Čepkovská.
Zlíňany trápí nedostupné bydlení. Jak zareaguje nastávající vedení města?

Zvýšení nájemného bude probíhat ve dvou fázích. „V první fázi dojde ke zvýšení nájemného a zrušení úhrady za zařizovací předměty u smluv o nájmu bytu uzavřených na dobu určitou. Vždy současně s prodloužením doby trvání nájmu bytu, s účinností ode dne účinnosti dodatku, jehož předmětem je prodloužení doby trvání nájmu a změna výše nájemného, přičemž nájemné bude ve výši stanovené usneseními Rady města Zlína,“ popsal mluvčí radnice Tomáš Melzer.

„Ve druhé fázi dojde ke zvýšení nájemného u smluv o nájmu bytu uzavřených na dobu neurčitou s nájemným ve výši nejvýše 79,53 za metr čtvereční na měsíc v bytových domech ve Zlíně. Cena nájmu se zvýší o 20 procent v souladu s účinností od 1. července, s výjimkami podle zdůvodnění,“ doplnil Melzer.

Pořadník je dlouhý

V současné době vlastní město Zlín téměř 1800 bytů. „O jejich užívání je velký zájem. V pořadníku žadatelů o dostupné byty má město kolem 300 žádostí, o seniorské byty kolem 230 žádostí a o sociální byty kolem 60 žádostí,“ uzavřel mluvčí s tím, že změnu výše nájemného schválili zlínští radní 23. ledna.

Cena nájmu - byty s podporovaným nájemným:
- bezbariérové 80 Kč/ m²/měsíc
- seniorské v původním stavu 80 Kč/ m²/měsíc
- seniorské modernizované 100 Kč/ m²/měsíc
- sociální (vždy v původním stavu) 80 Kč/ m²/měsíc
- byty se sníženou kvalitou v bytových domech Obeciny 2901–3262, Zlín 65 Kč/ m²/měsíc

Cena nájmu - byty dostupné:
- modernizované v bytových domech Vodní 4201-4210, Zlín 120 Kč/ m²/měsíc
- v ostatních bytových domech 100 Kč/ m²/měsíc
- byty se sníženou kvalitou v bytových domech Obeciny 2901–3262, Zlín 65 Kč/ m²/měsíc (s účinností od 24. 1. 2023)