Konkrétně se týká lokalit Jaroslavice, Želechovice, Lužkovice, Klečůvka, Kostelec, Štípa, Velíková, Lhotka-Chlum a Salaš v termínu od 8. do 29. září.
„Nástrahy bude klást firma Deratex podle aktuální potřeby zvýšeného výskytu hlodavců. Tato místa pracovníci viditelně označí,“ přiblížila mluvčí radnice Marie Masaříková.

Dodala, že pokud obyvatelé o některých ohniscích vědí, mohou se na firmu přímo obrátit. „Konkrétní termíny zveřejníme na internetových stránkách a ve vývěsních skříňkách magistrátu,“ dodala Masaříková.

Upozornila také, že hubení hlodavců v objektech a na pozemcích, které nejsou ve vlastnictví města, si jsou povinni jejich majitelé obstarat sami na vlastní náklady.