Návštěvníci si užili příjemnou atmosféru koncertu pod širým nebem v zajímavém industriálním prostředí. Celkově dorazilo 618 lidí. „Věřím, že páteční večer byl krásným hudebním zážitkem a všem návštěvníkům, kteří svou účastí tuto charitativní akci podpořili, patří také poděkování,“ řekla ředitelka 14|15 Baťova institutu Petra Kubíková.

Charitativní koncert se konal na podporu Poradenského a krizového centra a Linky SOS Zlín pod záštitou statutární náměstkyně hejtmana Zlínského kraje Hany Ančincové a radní pro oblast kultury a školství Zuzany Fišerové. „Výtěžek ze vstupného ve výši 58 400 korun, ke kterému bude připočten příspěvek návštěvníků do kasiček, bude předán zástupcům těchto organizací,“ uvedla za pořadatele Alena Babicová.

Ondřej Gregor Brzobohatý a Filharmonie Bohuslava Martinů. Kongresové centrum Zlín. Fotografie z generální zkoušky.
FOTO: Ondřej Gregor Brzobohatý vystoupil s Filharmonií Bohuslava Martinů

Neméně zajímavý open air koncert se na platformě 14|15 Baťova institutu uskuteční také v září. Ve čtvrtek 7. září od 19 hodin tam zazní slavné operní předehry, árie a dueta Rossiniho, Pucciniho, Verdiho, Delibese a dalších

v podání sopranistky Lady Bočkové a mezzosopranistky Arnheiður Eiríksdóttir společně s Filharmonií Bohuslava Martinů vedenou dirigentem Rastislavem Štúrem.