Každý sebemenší zákrok v areálu zoologické zahrady musí podle radních projít dlouhým byrokratickým procesem. "I když se jedná jen o technické záležitosti údržby, jako třeba pokácení nemocného stromu, který svým stavem ohrožuje návštěvníky, může to trvat týdny, někdy i měsíce," vysvětloval náměstek primátorky Hynek Steska.

Představitelé města se dušují, že budou k úpravám přistupovat opatrně. "Budeme respektovat historicky i jinak cenné části parku," zdůraznila primátorka Irena Ondrová. Jestli má radnice šanci na úspěch, zatím není jisté. "Prohlášení věci za kulturní památku se může zrušit ze závažných důvodů. Jak vážné jsou důvody v tomto případě, nevíme," uvedla mluvčí ministerstva kultury Marcela Žižková. Oficiální žádost totiž ještě nebyla poslána, musí ji schválit zlínské zastupitelstvo na jednání v květnu.