Osobní vozidlo Lexus zde srazilo pětadvacetiletého chodce, který po srážce svým zraněním na místě podlehl. Informaci potvrdila Zlínskému deníku mluvčí policie Monika Kozumplíková.

Podle všeho souhra tragických náhod, možné nepozornosti účastníků nehody nebo i fakt, že se chodec rozhodl komunikaci přejít v místě kde neměl, si vybrala tu nejvyšší daň – lidský život.

„Snad měl sluchátka, kapuci, špatně odhadl situaci v místě, kde končí uměle vytvořený chodníček, se vstupem přímo do komunikace a on se nerozhlédl. Ten chodník je tam proto, že si tam lidi zkracovali cestu, přitom jen pár metrů dál je podchod a pod ním světelná křižovatka,“ vyjádřil se k nehodě Zdeněk Stehlík ze Zlína, který prý bydlí kousek od místa, kde k nehodě došlo.

Z trolejbusu rovnou přes silnici

On sám prý vidí každý den, jak lidé po vystoupení z trolejbusu, jdou přes cestu, bez ohledu na to, jestli přijíždí vozidla.

„Neviděl jsem, že by někdo šel podchodem,“ dodal senior. 

Kritické místo však není jediné, kde se může stát, že řidičům vběhnou pod kola chodci. Jen v ulici Okružní je jich několik.

Řekl bych, že jde o celou ulici Okružní,“ shrnul krajský koordinátor bezpečnosti v dopravě (BESIP) Zdeněk Patík.

Podle něj se zvýšenou pozorností kvůli bezpečnosti chodců by měli řidiči jezdit i po třídě Tomáše Bati ve Zlíně.

„Nejvíce v úseku od Komerční banky až po prodejnu Lidl,“ komentoval stav koordinátor BESIP.

Dodal, že na čtyřproudové komunikaci jsou sice v jednotlivých úsecích vyznačeny přechody nebo jsou zde přechody se světelnou signalizací, přesto na ni chybí ostrůvky.

„Ty pomohou v polovině komunikace chodcům zastavit a znovu se pořádně rozhlédnout,“ podotkl Zdeněk Patík. Připomněl, že i chodci by měli zvážit, jestli pár minut, kdy si chtějí zkrátit cestu přes frekventovanou komunikaci, stojí za to ztratit zdraví nebo dokonce život.

Tam, kde je přechod, musíte ho použít

Podle policie jsou chodci povinni se před vstupem na vozovku přesvědčit, jestli ji mohou bezpečně přejít, aniž by ohrozili sebe či ostatní účastníky silničního provozu.

„Je-li na silnici vyznačen přechod pro chodce nebo místo pro přecházení, je chodec povinen je užít, jestliže jsou od něho vzdáleny do 50 metrů,“ připomněla Monika Kozumplíková za zlínskou policii.

Deník se zaměřil na některá místa, kde by mohlo ke střetu vozidla a chodce dojít.

V Ulici Okružní jsou celkem pod hlavní komunikací, která se táhne celým sídlištěm, vybudovány čtyři podchody. Lidé je však využívají jen velmi omezeně.

První je v sousedství ulic Družstevní a Nad Stráněmi, pod prvním segmentem. Přestože v okolí tohoto podchodu jsou dva přechody pro chodce a další podchod na Slunečné, lidé si občas zkracují cestu v tomto úseku ve dvou místech, kde není ani vyznačen přechod.

Pět metrů od prvního podchodu tak přebíhají komunikaci ke zmiňovaným ulicím. Řidiči sjíždějící ze sídliště směrem do města, zde o přebíhajících lidech nemají na rozhled několika málo metrů ponětí, téměř do poslední chvíle.

Jen o pár metrů výš, jen pár metrů od světelné křižovatky s přechodem, přebíhají lidé opět tříproudovou komunikaci. V místech, kde je restaurace, cukrárna a rychlé občerstvení.

V Ulici Okružní jsou celkem pod hlavní komunikací, která se táhne celým sídlištěm, vybudovány čtyři podchody.V Ulici Okružní jsou celkem pod hlavní komunikací, která se táhne celým sídlištěm, vybudovány čtyři podchody.Zdroj: Deník/Jana VozárováDalším místem, kde již došlo ke střetu mezi vozidlem a chodcem, je asi dvacet metrů od zastávky Slunečná, jen kousek od kostela. Zde si lidé také zkracují cestu a přímo z chodníku vbíhají na uvedenou komunikaci.

Na Jižních Svazích by si řidiči i chodci měli dát pozor v místě, kde došlo k tragické dopravní nehodě, zhruba pět metrů nad třetím podchodem na sídlišti, kousek od nákupního centra Billa. Přitom stačí pár chvil, kdy i zde mohou chodci využít podchod a zbytečně tak neriskovat.

Stejně tak i u posledního ze čtyř podchodů na tomto sídlišti, v blízkosti ulic Česká, Slovenská a Moravská. Ani zde však chodci podchod nevyužívají jak by měli.

Pozor na železniční přejezd 

Kde by řidiči a hlavně chodci ve Zlíně měli maximálně zbystřit, je u prodejny Lidl nedaleko ulic Vizovická a Broučkova, a to před nedalekým nechráněným železničním přejezdem. Zde v minulosti vyhaslo již několik lidských životů.

Dalším místem, kde si v krajském městě lidé zkracují cestu, je spodní konec ulice Dlouhá u prodejny Hudy sport a koncem ulice Zarámí. Kdysi zde býval přechod, ten ale město právě kvůli bezpečnosti chodců zrušilo.

Obecně by řidiči měli dbát zvýšené pozornosti v místech, kde jsou školy a školky. Například v ulici Kvítková, nebo Štefánikova, kde je blízko hlavní komunikace základní škola.

A na jakých místech ve Zlíně by si měli ještě všichni dávat pozor? Podle odborníků na bezpečnost v dopravě jde prakticky o téměř celou Třídu Tomáše Bati ve Zlíně, zejména v úseku od Komerční banky směrem na Vizovice, k prodejně Lidl.

Ostrůvky pro větší bezpečnost

Zde by prý pomohly ke zvýšení bezpečnosti v provozu a zejména k ochraně chodců, ostrůvky, kde by se lidé mohli zastavit a dál se znovu rozhlédnout a bezpečně tak dál projít čtyřproudovou komunikaci.

A i když jsou zde značeny přechody pro chodce, je dobré si připomenout jedno pravidlo pro řidiče, které říká zákon:

„Řidič má povinnost snížit rychlost jízdy nebo zastavit vozidlo před přechodem pro chodce, sníží-li rychlost jízdy nebo zastaví-li vozidlo před přechodem pro chodce i řidiči ostatních vozidel jedoucích stejným směrem,“ říká zákon č. 361/2000 Sb., ve znění účinném k 20. únoru 2016. 

To znamená, že pokud brzdí nebo zastaví auto v jednom pruhu, musí zastavit všechna auta v ostatních pruzích, jedoucí stejným směrem. Auta jedoucí v protisměru zastavit nemusí, ale měla by být opatrná.

Připomenutí pro řidiče:
Řidiči se musí neustále plně věnovat řízení a sledovat situaci v provozu i chování chodců na chodníku.
Dále řidiči musí umožnit chodci, který je na přechodu nebo ho zřejmě hodlá užít, bezpečně vozovku přejít, nijak ho nesmí ohrozit či omezit. Proto se musí přibližovat k přechodu pro chodce takovou rychlostí, aby mohli vozidlo zastavit.
Sníží-li rychlost jízdy nebo zastaví-li před přechodem, tak pak musí učit totéž nejen řidiči dalších aut jedoucích stejným směrem, ale i řidiči protijedoucích vozidel.
Na přechodech pro chodce a bezprostředně před nimi se nesmí předjíždět. Motoristé také nesmí ohrozit chodce přecházející pozemní komunikaci, na kterou odbočují.
Rychlost jízdy v obci je obecnou úpravou stanovena na maximálně 50 km/hod., to však neznamená, že se všude může jezdit touto rychlostí. Řidič musí rychlost jízdy přizpůsobit svým schopnostem, vlastnostem automobilu a nákladu, stavu komunikace, povětrnostním podmínkám a dalším okolnostem, které je možné předvídat.
Motorista smí jet pouze takovou rychlostí, aby byl schopen zastavit vozidlo na vzdálenost, na kterou má rozhled. (zdroj: Policie ČR)