Inspekce měla na základě stížností proběhnout už na podzim loňského roku. „Protože však v říjnu 2022 došlo ze strany krajského úřadu k zamítnutí žádosti poskytovatele o změnu místa provozování sociální služby a poskytovatel se proti tomuto rozhodnutí odvolal k MPSV, nebylo možné souběžně s probíhajícím řízením provést také inspekci,“ vysvětlila tisková mluvčí ministerstva Eva Davidová.

Výsledky nynější kontroly mohou být známé za několik týdnů. Přímo na místě probíhá šetření zpravidla několik dní, následně je inspekce vyhodnocuje. „Tato fáze může trvat několik týdnů. Vzhledem k tomu, že poskytovatel se může proti případným zjištěním odvolat, nelze nikdy předem odhadnout, kdy budou výsledky konkrétní kontroly známy,“ řekla Davidová.

Ministerstvo v úterý zahájilo kontrolu Domova pro seniory Hvězda.
Ministerstvo poslalo do zlínského domova pro seniory Hvězda kontrolu

Navíc inspekce MPSV není jedinou kontrolou, která v daném zařízení probíhá. Jak minulý týden potvrdila ředitelka domova Miroslava Kalivodová, kontrolu zde provádí také krajská hygienická stanice, Všeobecná zdravotní pojišťovna a v nejbližších dnech se připojí také finanční úřad.

Ředitelka se brání trestním oznámením

Pokud úředníci z ministerstva zjistí, že působení domova pro seniory je v rozporu se zákonem o sociálních službách, vyzve krajský úřad k k prošetření, zda jsou splňovány podmínky, za kterých byla udělena registrace k poskytování sociální služby nebo případně vyzve k zahájení řízení o jejím zrušení.

V případě podezření na spáchání trestného činu následuje předání podnětu státnímu zastupitelství.

„V případech závažných zjištění dochází okamžitě po provedení místního šetření k zahájení správního řízení ve věci spáchání přestupku proti ustanovení zákona o sociálních službách s možností uložení pokuty až do výše 250 tisíc korun,“ dodala Davidová z MPSV.

Pokud by bylo v průběhu šetření zjištěno protiprávní jednání poskytovatele, bude ze strany MPSV ihned kontaktována policie.

Zhoršení kvality domova už v roce 2020

Ministerstvo v úterý zahájilo kontrolu Domova pro seniory Hvězda.Ministerstvo v úterý zahájilo kontrolu Domova pro seniory Hvězda.Zdroj: Deník/Iva NedavaškováZařízení Hvězda Zlín bylo v roce 2016 certifikováno značkou kvality. „Následně v roce 2020 proběhla recertifikace, během které bylo zjištěno významné snížení kvalitativních kritérií. Zařízení odmítlo akceptovat toto hodnocení,“ konstatoval prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb Jiří Horecký.

Ředitelka domova Miroslava Kalivodová reagovala na kritiku příbuzných klientů tak, že podala trestní oznámení. „Vše jsem předala policii, nenechám se ani pomlouvat ani si vyhrožovat,“ konstatovala ředitelka. Míní, že za kritikou se mohou skrývat útoky bývalých zaměstnanců nebo rodinné spory mezi příbuznými klientů.

Hvězda, zapsaná jako ústav, vznikla jako občanské sdružení v roce 2000. Zaměřuje se na poskytování sociálních služeb, zdravotních služeb, ostatních a doplňkových služeb neziskovým způsobem. Provozuje domov seniorů, dům služeb seniorů a středisko hospicové péče. Domov seniorů má 45 lůžek.