Ale také na 130 tisíc návštěvníků a 40 tisíc diváků v kinech. Celkový rozpočet akce: téměř 50 milionů korun. Zlín ožije 59. ročníkem filmového festivalu pro děti a mládež.

„Festival je velkou vizitkou našeho města a testem schopností našeho štábu,“ vysvětlil prezident festivalu Čestmír Vančura. Do práce organizátoři festivalu zapojí až několik stovek místních lidí.

„Festival přináší regionu také ekonomický efekt. A to nejen poskytovatelům ubytovacích, gastronomických a dalších služeb,“ komentovala výkonná ředitelka festivalu Jarmila Záhorová.

„Je pro město jedinečnou akcí, která podpoří i podnikatelskou sféru,“ považuje si akce primátor Jiří Korec.

Podle zlínského ekonoma a regionalisty Oldřicha Hájka mohou s festivalem spojené odhadované výdaje, které návštěvníci, pořadatelé a další aktéři během festivalu ve zlínské aglomeraci utratí, dosahovat částky lehce přes 100 milionů korun.

„Z ročního hlediska tak lze uvažovat až o dvou desítkách celoročních pracovních místech. Buď přímo s festivalem spojených, nebo vytvořených dodatečným efektem,“ uvedl.

Dobře se postarat o více než 130 tisíc návštěvníků je pro město i festivalový štáb náročné. „Nejvíce to odnášejí bezpečnostní složky, zdravotníci, dopraváci i naši občané, kteří bydlí v blízkosti centra dění,“ přidal prezident festivalu Čestmír Vančura.
Plné ruce práce bude mít i městská policie a technické služby.

„Vsázíme především na prevenci,“ uvedl ředitel Městské policie Zlín Milan Kladníček. Velký počet návštěvníků s sebou často komplikace vyžadující zásah policie přináší.

„Vloni jsme řešili zvýšený nárůst stížností na rušení nočního klidu,“ přidal. Upozornil však, že během filmového festivalu je doba nočního klidu stanovena závaznou vyhláškou od druhé hodiny ranní do šesti hodin ráno.

Na části pozemních komunikací a veřejných parkovišť pak budou vyhrazena parkovací místa jen pro vozidla s povolením filmového festivalu.

„Kromě označených vozidel a vozidel IZS zde nelze parkovat,“ připomněl Kladníček. Řidiči, kteří se nebudou řídit dopravními značkami, budou postihováni. „Vloni jsme řešili asi dvacet takových přestupků,“ vyčíslil.

Technické služby rozšiřují služby podle požadavků organizátora s využitím stávajících pracovníků. V rámci festivalu bude rozmístěno přibližně 65 přenosných odpadkových košů v centru města a na 100 stávajících pevných mobiliářových košů. Ty budou během festivalu vyváženy minimálně 3x denně.

„Což představuje navýšení proti běžnému vývozu o 100 procent a vyžaduje si samostatné vozidlo a pracovníka pro tuto činnost,“ přiblížil ředitel Technických služeb Zlín Jakub Černoch.

Letošní novinkou je pak 40 stanovišť pro třídění odpadů dle komodit papír, plast, kovové obaly.

„Jsou to nádoby o objemu 120 l s barevným a textovým rozlišením sbíraného odpadu a také s logem festivalu,“ přidal ředitel.

Dále bude v centru města umístěno jedenáct velkoobjemových nádob o obsahu 1100 litrů. Do nich budou ukládat odpad z akcí pracovníci festivalu. Upravují se také otvírací doby veřejných WC dle programu festivalu.

„Náklady spojené s realizací všech činností v rámci festivalu se pohybují řádově kolem půl milionu korun,“ uzavřel Černoch.

Mezi akce, které se již zařadily k tradičnímu doprovodnému programu, patří i festivalový půlmaraton. Ten v sobotu 1. června odpoledne zásadním způsobem zasáhne do organizace dopravy ve městě a vyžádá si úplné uzavírky některých ulic.

Na zajištění jeho bezpečného průběhu se budou podílet více než dvě desítky strážníků, kteří budou společně s policisty a pořadateli dohlížet na respektování dopravního značení a bezpečnost běžců i přihlížejících.

Městská policie Zlín v této souvislosti důrazně doporučuje obyvatelům Zlína, aby se s předstihem seznámili s plánovaným dopravním omezením a dbali pokynů pořadatelů, strážníků i policistů.

Film Fest 2018 v kostce

9 dní, 300 filmů z 55 zemí světa, 10 festivalových zón, 31 koncertů, 20 výstav, bohatý program pro děti, retro zóna, tančení v ulicích, divadelní představení, Biograf, přednášky, workshopy, utubering, semináře, 132 českých a mezinárodních hvězd procházejících se po červeném koberci, 7 fotografů a 4 kameramani, dva piloti dronů a dva střihači, více než 35 tisíc nafocených fotek, na 1400 běžců filmového půlmaratonu, téměř 1300 medailí, 130 dobrovolníků a 9 maskotů, nekonečno hodin příprav, více než 80 dnů doprovodných aktivit ve 20 městech České republiky, přes 1200 mediálních výstupů a k tomu více než 40 tisíc diváků v kině a téměř 130 tisíc návštěvníků. A téměř 50 milionů korun.

To byl 58. ročník filmového festivalu. Jaký bude ten padesátý devátý?