Zlín v kraji dominuje jak počtem firem, tak počtem živnostníků, množství ekonomických subjektů je tam i při zohlednění počtu obyvatel nejvíce.

„Město myslí na elektromobilitu, alespoň o tom svědčí nejvyšší počet dobíjecích stanic. Zlín má rovněž nejvyšší počet dokončených bytů, a to v přepočtu na 1000 obyvatel i v přepočtu k meziroční změně počtu obyvatel. Město vynakládá dostatečné finanční prostředky zejména do oblasti veřejné dopravy, kultury a sportu,“ uvedl za organizátory výzkumu David Pavlát.

„Podíl dotací na příjmech je v rámci Zlínského kraje nadprůměrný. Radnice se může také pochlubit kvalitními webovými stránkami z pohledu podnikatelů. Ti na nich naleznou v přehledné formě vše potřebné pro komunikaci s veřejnou správou a mnoho dalších pro podnikání užitečných informací,“ dodal Pavlát.

Zlín se na předních příčkách umisťuje pravidelně.

close Městem pro byznys 2022 se v kraji stal Zlín. Na snímku primátor Jiří Korec (ANO). info Zdroj: se svolením Město pro byznys zoom_in „Jsem rád, že se nám podařilo dostat na pomyslnou bednu. To, že je to letos příčka nejvyšší, nás těší o to více. Důležité je, že se na předních pozicích umísťujeme každoročně. Zlín je město původně průmyslové, založené na obuvnictví, ale aktuálně se transformuje především na nové moderní technologie, snažíme se být kreativní. Myslím, že si zde aktuálně všechny obory podnikání přijdou na své a mají zde své kvalitní zastoupení,“ řekl primátor Jiří Korec.

Pochválil si spolupráci s univerzitou a krajem.

„Hodně na rozvoji podnikatelského prostředí ve městě spolupracujeme také s Univerzitou Tomáše Bati a krajským úřadem. Do budoucna v horizontu pěti let plánujeme využít pro další rozvoj bydlení, ale i podnikání s vysokou přidanou hodnotou pro celý Zlínský kraj v podobě technologického parku lokalitu na Březnické ulici,“ sdělil primátor.

Uherské Hradiště skrývá podnikatelský potenciál

Stříbrné Uherské Hradiště zaznamenává v rámci regionu velmi vysoký meziroční nárůst počtu obyvatel.

„Má zároveň nadprůměrný počet uchazečů o zaměstnání, což je pro podnikatele důležitým lákadlem. Index stáří, tedy podíl lidí nad 65 let věku ku lidem mladším 14ti let, je nízký, což je příslibem rozvoje podnikání také do budoucnosti. Radnici je možné pochválit za v rámci Zlínského kraje nadprůměrný počet úředních hodin, během nichž si podnikatelé mohou vyřádit vše potřebné,“ uvedl David Pavlát.

V Rožnově pod Radhoštěm dobře hospodaří

Třetí příčku obsadil Rožnov pod Radhoštěm, a to mimo jiné díky nadprůměrnému počtu firem s více než 250ti zaměstnanci v přepočtu na celkové množství ekonomických subjektů.

„Radnice dobře nakládá s finančními prostředky, alespoň to dokládají podprůměrné náklady na dluhovou službu a také vysoká likvidita,“ vyzdvihl Pavlát s tím, že Rožnov pod Radhoštěm se zároveň blýskl v mystery testování, které ověřuje kvalitu a včasnost odpovědí živnostenských úřadů na fiktivní podnikatelské dotazy.

Srovnávací výzkum Město pro byznys, který hodnotí všech 205 měst a obcí s rozšířenou působností v České republice, vyhodnocuje analytická agentura Datank. Krajské výsledky jsou již tradičně vyhlašovány na setkáních Svazu měst a obcí ČR.

„Nově zvolená zastupitelstva mají jedinečnou příležitost sledovat a porovnávat výsledky své práce jak s minulým vedením, tak i s okolními městy či obcemi. Každoroční srovnávací výzkum Město pro byznys jim ukáže, zda jejich zvolená cesta vede k rozvoji jejich území, zda napomáhá dostatečně rozvoji podnikatelských aktivit a tím i celkové spokojenosti místních občanů. Oceněná města jsou v každém kraji nositeli nových myšlenek, které dokázala přetavit v moderní a život usnadňující projekty,“ řekl předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl.

Celkové pořadí ve Zlínském kraji

1. Zlín
2. Uherské Hradiště
3. Rožnov pod Radhoštěm
4. Valašské Meziříč
í5. Holešov
6. Kroměříž
7. Uherský Brod
8. Vsetín
9. Bystřice pod Hostýnem
10. Vizovice
11. Valašské Klobouky
12. Otrokovice
13. Luhačovice

Základní informace o výzkumu Město pro byznys
Město pro byznys je srovnávací výzkum, který již šestnáctým rokem vyhodnocuje podnikatelské prostředí ve všech obcích s rozšířenou působností v ČR a městských částech Hlavního města Prahy. Vyhlašovatelem výzkumu je týdeník Ekonom. Data vyhodnocuje agentura pro informace a analýzy Datank. Cílem výzkumu je vytvořit diskusní platformu na téma podpory malého a středního podnikání a poskytnout zpětnou vazbu radnicím.