„Proměna, která odstartovala, je zcela zásadní a připravovala se několik let. Rekonstrukce Velkého sálu v takovém rozsahu byla od vzniku divadla v roce 1967 realizována pouze jednou, a to před šestatřiceti lety v roce 1987,“ říká Irena Pelková, pověřená funkcí ředitelky zlínského divadla.

Méně sedadel, zato pohodlnějších

Rekonstrukce probíhá od poloviny června a potrvá do začátku září. Nejnápadnější změnou projdou sedadla. Jejich počet se z původních 687 sníží na 556. Nová sedadla ale budou větší a pohodlnější. „Zvýší pohodlí návštěvníků divadla, což si po letech zaslouží,“ je přesvědčená Martina Hladíková, náměstkyně primátora pro oblast kultury.

Změní se také barva sedadel: budou laděna do modrého tónu, jak tomu ostatně bylo u původního vybavení. Vzniknou také nové divadelní uličky po obou vnějších stranách amfiteátru. Linoleum v parteru, amfiteátru i lóžích bude nahrazeno kobercem. Obměna čeká i orientační a nouzové osvětlení sálu.

Všechny interiérové úpravy musí splňovat požadavky garanta památkové péče, kterým je Územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu v Kroměříži. Průběžně byly konzultovány také s architektem Miroslavem Řepou, který budovu zlínského divadla navrhl.

Preferovány byly takové úpravy, které drží historickou kontinuitu s původním vybavením sálu divadelního hlediště. 

Plánovaný rozpočet na rekonstrukci je 13, 5 milionů korun, z toho 5 milionů pokryje investiční dotace statutárního města Zlín. „Zbylá část půjde z prostředků investičního fondu divadla,“ doplňuje náměstkyně Martina Hladíková.