„Tuto stavbu jsem si vzal jako osobní úkol při nástupu do funkce. Nebylo to jednoduché, ale důležitý je výsledek, a tím je nová smíšená cyklostezka kolem ulice Okružní, vedená kolem horolezecké stěny Vertikon. Podařilo se nám vyjednat takové podmínky, aby s realizací všichni souhlasili. Děkuji všem, kteří se na tomto projektu podíleli a přispěli svou prací nebo zmírněním svých podmínek k jeho realizaci,“ sdělil náměstek primátora Michal Čížek.

Úpravy zahrnou modernizaci trolejbusových zastávek.

„Součástí projektu je také výstavba dvou bezpečnějších, osvětlených přechodů pro chodce a cyklisty, z nichž jeden bude řídit semafor. Tyto změny nejenže zlepší bezpečnost, ale také usnadní pohyb a spojení mezi různými částmi města,“ uvedl mluvčí zlínské radnice Tomáš Melzer.

Uživatelé společné stezky se mohou těšit na propojení stávající cyklostezky ulice Mladcovská.

„Také tato stavba propojí ulicí Luční a povede dále až ke stávající cyklostezce u restaurace U Barcuchů. V rámci tohoto projektu se rovněž řeší i další důležité úpravy. Vznikne například přeložka trakčních sloupů, doplnění čeká veřejné osvětlení stezky a nasvětlení nových přechodů,“ doplnil Melzer s tím, že odhadované náklady jsou ve výši 43 milionů korun. Podílet se na nich bude i Evropská unie.

„Práce by měly skončit v roce 2025, ale přesný termín je nyní těžké odhadnout, protože nás čeká náročné léto a práce začnou v první fázi tak, aby neohrozily realizaci jiných investičních akcí ve městě,“ upozornil náměstek Čížek s tím, že kolem Vertikonu se musí stavební práce přizpůsobit letním uzavírkám a nesmí ohrozit objízdné trasy.

„Vzhledem k tomu, že v centru plánuje ŘSD zásadní opravy, nechceme, jak se říká, přilévat olej do ohně dalším zúžením nebo dopravním omezením na klíčových uzlech,“ uzavřel Michal Čížek.