Od tohoto týdne strážníci denně zajíždějí nejen na zlínský Lesní hřbitov, ale nevynechávají ani místa posledního odpočinku v dalších částech města. Zvýšené kontroly budou pokračovat přes samotný svátek zesnulých i po dobu dalších dvou týdnů.

Během dnů, kdy se letos předpokládá největší nápor návštěvníků, tedy zejména o následujících dvou víkendech, budou strážníci společně s kolegy z policie dohlížet na bezpečnost a plynulost silničního provozu a v případě potřeby jej usměrňovat.

Nabídka dušičkové dekorace na tržišti Pod Kaštany - Zahradnictví Petr Kůdela.
Dušičky na dohled. Za kolik pořídíte ve Zlíně věnce či smuteční vazbu

„Naší prioritou bude zajištění bezpečného průjezdu vozidel městské hromadné dopravy a integrovaného záchranného systému. Apeluji proto na motorizované návštěvníky Lesního hřbitova, aby vozidla parkovali na místech k tomu určených a byli ohleduplní k sobě navzájem i k ostatním účastníkům silničního provozu,“ vyzval ředitel Městské policie Zlín Milan Kladníček.

Současně připomněl zákaz vjezdu na pohřebiště v den Památky zesnulých a v sobotu a neděli před a po dnu Památky zesnulých. „Porušení tohoto zákazu může být přestupkem s hrozící pokutou až do výše deset tisíc korun,“ upozornil Kladníček.

Posílené spoje MHD

Také dopravní podnik se připravuje na zvýšené množství cestujících. K Lesnímu hřbitovu bude jezdit posilový autobus, některé autobusové spoje na lince č. 31 budou prodlouženy až ke hřbitovu na Mladcové, v Otrokovicích bude na linku ke kvítkovickému hřbitovu nasazen kloubový autobus.

„Cestující se našimi autobusy dostanou spolehlivě do blízkosti hřbitovů ve Zlíně i Otrokovicích. Každoročně přijímáme opatření a posilujeme přepravní kapacitu, aby byla dostatečná i v době zvýšeného zájmu o návštěvu hřbitovů v dušičkovém období,“ uvedl vedoucí dispečer DSZO Jan Tesař.

KVÍZ: Znáte místo posledního odpočinku komika Josefa Aloise Náhlovského?

Pokud jde o přepravu k největšímu Lesnímu hřbitovu ve Zlíně, jeho dopravní obslužnost bude zajištěna výlukovou linkou 32X. Tyto spoje jezdí k Lesnímu hřbitovu přes Kudlov.

Kromě toho DSZO zavede ve dnech od 27. října do 2. listopadu ještě zvláštní posilový spoj, který pojede k Lesnímu hřbitovu z centra Zlína přímo po nyní jednosměrné Březnické ulici. Přes Kudlov se bude vracet zpátky do Zlína. „Posilová linka zkrátí interval mezi spoji k Lesnímu hřbitovu a zpět na dvacet minut,“ upřesnil Jan Tesař.

Obyvatelé Mladcové jsou zvyklí na dušičkové prodlužování několika autobusových spojů na lince 31 až do bezprostřední blízkosti hřbitova. V sobotu 28. a v neděli 29. října budou k mladcovskému hřbitovu prodlouženy spoje s odjezdy ve 13:52, 14:32, 15:12 a 15:52 z Náměstí Míru.

Adventní trhy na náměstí Míru ve Zlíně.
Vánoční trhy ve Zlíně mají termín. Přijede Aneta Langerová, Pokáč i Jelen

Dostupnost hřbitova ve Zlíně-Loukách je zajištěna v dostatečném rozsahu pravidelnými trolejbusovými spoji na linkách č. 4 a 5 (konečná stanice Podhoří). Několik spojů těchto linek v pracovních dnech i o víkendech zajíždí také ke hřbitovu v Kostelci (zastávka Kostelec-hřbitov).

„Novinkou letošního roku je pro cestující zavedení pravidelné autobusové linky MHD č. 51 také ke hřbitovu ve Zlíně-Malenovicích (zastávka Malenovice-hřbitov),“ uzavřel vedoucí dispečer DSZO.