„Dotační titul Národní sportovní agentury nebude vypsán pro spolky, a proto bylo nutné získat stadion do vlastnictví města. Získání dotace ve výši až 300 milionů je pro financování rekonstrukce zásadní. O realizaci rekonstrukce bude rozhodovat až před podpisem smlouvy Zastupitelstvo města Zlína. Za sebe předpokládám, že toto rozhodnutí budeme řešit na podzim,“ dodal zlínský primátor Jiří Korec.

Nynější záměr počítá s tím, že statutární město Zlín a zapsaný spolek Berani Zlín budou společně postupovat při přípravě rekonstrukce a její realizaci.

Město hodlá stadion nabýt, realizovat a financovat jeho rekonstrukci, která umožní jeho multifunkční využití pro sportovní aktivity, kulturní a společenské akce ve Zlíně včetně vytvoření zázemí pro sportovní oddíly působící v rámci spolku.