Na stavbě spolupracovalo město Zlín s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR (ŘSD), vlastníkem silnice I. třídy ve Vizovické ulici.

Podle primátora Zlína Jiřího Korce silniční napojení řeší nové přemostění, opravy navazujících komunikací, stavbu nové okružní křižovatky a záchytného parkoviště pro motorová vozidla a v neposlední řadě propojení páteřní cyklotrasy.

„Cílem celé stavby je přímé napojení průmyslové zóny mimo zastavěné území za účelem zkvalitnění dopravní dostupnosti a odlehčení obytné zástavby místním částem Příluky a Lužkovice,“ popsal primátor Jiří Korec.

VIDEO: Silniční napojení průmyslové zóny Zlín - Příluky:

Zdroj: Youtube

Nové silniční napojení bylo posunuto na západní okraj průmyslové zóny, dále od obytné zóny místní části Příluky. Na silnici I. třídy vznikl odbočovací pruh, který postavilo a zaplatilo ŘSD.

Nová mostní konstrukce pak byla stavbou města Zlína. Vede nad železniční tratí a řekou Dřevnicí a ústí okružní křižovatkou na místní cestě v ulici Cecilka. Od této křižovatky je vybudován sjezd k záchytnému parkovišti (tzv. P+R).

Doprava ve Zlíně. Ilustrační foto
Zlín? Jedno z nejhorších krajských měst v bezpečnosti provozu

„Záchytné parkoviště s kapacitou 136 míst má sloužit jako přestupný bod na veřejnou dopravu pro cestování dále do centra města. V rámci parkoviště jsou k dispozici cyklistům stojany na kola. Stávající most, který byl již v nevyhovujícím technickém stavu, byl nahrazený lávkou pro pěší a cyklisty,“ uvedl mluvčí zlínské radnice Tomáš Melzer. Nová lávka zajistí plynulou návaznost stávajících cyklostezek.

Zlínská zoo začne příští rok stavbou záchranného centra pro lvy.
Zlínská zoo začne příští rok stavbu záchranného centra pro lvy

„Nové silniční napojení bylo velkou a náročnou dopravní stavbou, a to nejen z hlediska technického, ale také co se týče jeho financování. Stavba nového silničního napojení, včetně vybudování záchytného parkoviště, stála přibližně 250 milionů korun včetně DPH. Stavba se částečně financovala prostřednictvím dotačních titulů ze Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) a Integrovaného regionálního operačního programu (IROP),“ sdělil náměstek primátora Michal Čížek.