Nová výpravní budova pro vlaky a autobusy je snem řady Zlíňanů. Už je hotová urbanistická studie.

Dopravní terminál se má ve Zlíně budovat současně s modernizací a elektrifikací železniční trati z Otrokovic do Vizovic. U té je zatím poslední termín rok 2024.

Urbanistická studie jasně určuje polohu a podobu nového dopravního terminálu. Počítá s tím, že na místě autobusového nádraží vzniknou hned tři nové objekty výpravní budova vlakového nádraží, budova autobusového nádraží a komerční objekt.

VIZUALIZACE. Návrh počítá s tím, že na místě autobusového nádraží vzniknou hned tři nové objekty.Zdroj: SMZ

VIZUALIZACE. Návrh počítá s tím, že na místě autobusového nádraží vzniknou hned tři nové objekty.
Autor: SMZ

Výpravní budova vlakového nádraží je nově umístěna v linii s novou budovou Baťovy univerzity. Má nabídnout dostatečnou parkovací kapacitu pro odstavení vozů a následné využití služeb vlakového nebo autobusového dopravce.

Plocha autobusového nádraží se oproti stávajícímu stavu podle studie zmenší. Na ní vznikne výpravní budova se zázemím pro cestující. Uvolněný prostor bude využit pro stavbu nového komerčního objektu, který má být s výpravní budovou spojen podchodem.

„Současné rozmístění obou nádraží, včetně návaznosti na ostatní druhy městské dopravy, neodpovídá požadavkům 21. století. To nemluvíme o vzhledu, který je poplatný době svého vzniku. Nádraží bývá vstupní branou do města, a tak by mělo i odpovídajícím způsobem vypadat," komentuje obsah urbanistické studie primátor krajského města Miroslav Adámek.

VIZUALIZACE. Návrh počítá s tím, že na místě autobusového nádraží vzniknou hned tři nové objekty.Zdroj: SMZ

VIZUALIZACE. Návrh počítá s tím, že na místě autobusového nádraží vzniknou hned tři nové objekty.
Autor: SMZ

Vznik nového dopravního terminálu, tak jak jej představuje urbanistická studie, zařadí podle něj Zlín mezi města s moderním dopravním terminálem evropských kvalit. Díky modernizaci a elektrifikaci železniční trati pak získá Zlín přímé a rychlejší spojení s dalšími velkými městy.

Urbanistická studie dopravního terminálu je výsledkem jednání mezi klíčovými hráči ve Zlíně: Zlínským krajem, městem Zlín, Sdružením pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě a firmami CREAM uzavřený investiční fond, CREAM R. B. A. a BENT HOLDING.

Vyjednavačem bylo sdružení. Podle jeho předsedy Libora Lukáše byla jednání kvůli odlišným požadavkům náročná. V současné době se vedou další jednání mezi klíčovými hráči a Správou železniční dopravní cesty.

Cílem je připravit dokumenty, které umožní dál pokročit v přípravě stavby nového dopravního terminálu pro Zlín.

„Zároveň diskutujeme o míře zapojení veřejných a soukromých zdrojů," zmínil majitel společnosti BENT HOLDING Zdeněk Zemek, jehož firmy se významnou měrou na celkovém koncepčním řešení podílejí.

„Zprovoznění železnice Otrokovice-Zlín-Vizovice v roce 1899 znamenalo pro město Zlín a kraj vůbec začátek jeho rychlého rozvoje. Proto věříme, že modernizace a elektrifikace stávající trati a nový dopravní terminál přinesou řadu zajímavých příležitostí," dodal Zemek.

VIZUALIZACE. Návrh počítá s tím, že na místě autobusového nádraží vzniknou hned tři nové objekty.Zdroj: SMZ

VIZUALIZACE. Návrh počítá s tím, že na místě autobusového nádraží vzniknou hned tři nové objekty.
Autor: SMZ

Změny chystané v rámci modernizace a elektrifikace trati a dopravního terminálu vnímá jako nutnost pro rozvoj Zlína i Martin Jarolím, člen představenstva společnosti CREAM uzavřený investiční fond.

„Spolu s ostatními se všemi dostupnými prostředky zasadíme o to, aby byl nový dopravní terminál zbudován v nejkratším možném termínu," ujistil Jarolím.