Zkvalitnění služeb pro nájemníky, účelnější vymáhání nedoplatků, efektivnější správu svého majetku a také úsporu nákladů. To vše si slibuje město Zlín od převzetí městských bytů do vlastní správy, ke kterému dojde 1. listopadu. Dosud o 2350 bytů, 180 nebytových prostor a 850 garáží pečuje ve spolupráci se Správou domů Zlín.

Jak potvrdil mluvčí zlínského magistrátu Zdeněk Dvořák, nově by se o všechny byty a další nemovitosti ve vlastnictví města mělo starat oddělení bytové správy, které spadá pod odbor ekonomiky a majetku. „Pracovat v něm bude devět zaměstnanců,“ sdělil Dvořák.

Podle druhého náměstka primátora Aleše Dufka, který je za oblast správy majetku zodpovědný, přinese změna pro nájemníky městských bytů řadu pozitiv. „Dojde především ke zkvalitnění služeb. Naším cílem je mimo jiné dosáhnout zkrácení lhůt při vyřizování požadavků občanů, které se týkají bytového fondu města Zlína," nastínil Dufek.

Pro město by mělo být od listopadu také jednodušší vymáhat nedoplatky na nájemném a dalších službách. V současné chvíli dluží neplatiči městu 26 milionů korun. „Správě domů se nedařilo tyto pohledávky vymáhat tak, jak bychom si představovali. Některé z nich jsou staré i deset let, další jsou promlčené nebo nevymahatelné,“ informoval náměstek primátora Ondřej Běták, do jehož kompetencí patří i oblast bydlení.

Nová budou dle jeho slov také pravidla pro přidělování městských bytů. „Dosud mohl zájemce z pořadníku nabízený byt z nejrůznějších důvodů odmítnout a stále čekat na byt, který by se mu zamlouval více. To by se mělo změnit,“ poukázal Běták s tím, že takový uchazeč bude v budoucnu z pořadníku zájemců vyřazen.

Díky změnám by se úspor měla dočkat i městská kasa. Nové oddělení bytové správy bude sídlit na ulici Zarámí v budově magistrátu a na nájemném tak město ročně ušetří asi 400 tisíc korun. „V případě jeho devíti zaměstnanců nepůjde o navýšení celkového počtu pracovníků města, ale naopak o snížení. Ve Správě domů se této práci věnovalo třináct lidí,“ objasnil Běták.

Dojde navíc i k odstranění určité dvojkolejnosti, která podle Aleše Dufka ve správě městských bytů a dalších nemovitostí doposud panovala. „Péče o byty sice spadala z větší části pod Správu domů Zlín, část agendy ale řešili i pracovníci magistrátu,“ vysvětlil Dufek s tím, že Správa domů Zlín se bude od 1. listopadu věnovat výhradně péči o bytové domy v soukromých rukou, s jejichž majiteli má navázanou spolupráci. „V tomto směru se velmi osvědčila a je dobře, že bude v této práci pokračovat,“ konstatoval Dufek.

Reformy ve správě městského majetku jsou přitom plánovány už od května. „Přípravy jsou velmi pečlivé. Je nutné převzít rozsáhlou agendu, připravit informační technologie nebo sladit software magistrátu s tím, jenž užívá Správa domů. Kvůli tomu jsme vytvořili patnáctičlennou pracovní skupinu, která jednotlivá zadání postupně plní,“ odhalila tajemnice magistrátu Helena Eidová.