„Na vybrané domácnosti se v této době obrátí tazatelé výzkumných společností STEM/MARK a MEDIAN. Rozhovor s tazatelem bude trvat přibližně dvě hodiny a každý respondent obdrží za účast finanční odměnu. Data budou uchována jako přísně důvěrná. Použita budou výhradně pro účely výzkumu,“ uvedl za zlínskou radnici mluvčí Tomáš Melzer.

Cílem výzkumu je zjistit, jak jsou občané v jednotlivých zemích připraveni na výzvy současné doby, jako jsou změny na trhu práce či rostoucí využívání digitálních technologií. Výsledky výzkumu dají zpětnou vazbu českému vzdělávacímu systému a umožní lépe plánovat opatření pro rozvoj dovedností občanů.