V současnosti svátek patronů ševců připomíná právě toto muzeum. Na sobotu 29. října připravilo v expozici Princip Baťa ve 14. budově bývalého továrního areálu celodenní program plný aktivit, ukázek a dílniček s obuvnickou tematikou nazvaný Ševci žijí. Nenechaly si jej ujít desítky návštěvníků.

Duší akce je Michal Heinrich, historik muzea a kurátor sbírky obuvi. Pro návštěvníky přichystal program, v němž se zábava a poučení vzájemně doplňují. Staré časy ševcoviny na návštěvníky dýchly díky Jiřímu Hýžovi a jeho ruční výrobě obuvi v dílně z konce 19. století nebo stanoviště čištění obuvi. Protikladem byla výrobní obuvnická linka z baťovské éry, předvedení některých strojů a ukázky práce návrháře a modeláře obuvi z firmy Vasky.

Zapojila se také Česká obuvnická a kožedělná asociace, která zájemcům nabídla možnost diagnostiky chodidel. Ateliér obuvi z Fakulty multimediálních komunikací zlínské Univerzity Tomáše Bati zase přivezl „chodník zdraví“ a připravil výstavu studentských prací z Ateliéru designu obuvi. Obuvnictví budoucnosti zastoupilo Centrum výzkumu obouvání při UTB Zlín s ukázkami 3D tisku a digitalizace a s nejmodernějším trendem biodegradabilní obuvi.

„Nově se podařilo do programu začlenit i možnost nahlédnutí do skutečné výroby. Prostřednictvím virtuální reality si návštěvníci prohlédnou provozovnu firmy Vasky,“ popsal Michal Heinrich.

Součástí akce bylo také několik dílniček pro děti připravených lektorským oddělením muzea. Jak řekl Pavel Hrubec, ředitel muzea: „Věříme, že pokud se podaří udržet skomírající plamínek obuvnictví ve Zlíně při životě, tak z něj někdo v budoucnu znova rozdmýchá slávu řemesla, které k městu patří.“