„Chceme-li, aby naše země zůstala silná a prosperující, musíme se držet hodnot, které nám předávali naši předchůdci - svobody, spravedlnosti a úcty k lidským právům. Je naší povinností pokračovat v jejich práci, udržovat demokracii a spravedlnost, a pečovat o naši zemi. Zároveň nesmíme zapomínat, že demokracie není panováním, nýbrž prací k zabezpečení spravedlnosti. Vzpomeňme na všechny ty, kteří bojovali a obětovali se pro naši svobodu. Toto výročí nám připomíná, že máme povinnost chránit a rozvíjet dědictví, které nám bylo svěřeno,“ sdělil ve svém proslovu na pietním aktu primátor města Zlína Jiří Korec.

Vzpomínkový akt uspořádalo statutární město Zlín ve spolupráci s Krajským vojenským velitelstvím Zlín.

Uctít památku těch, kdo se zasloužili o ukončení první světové války, uznání národních práv Čechů a Slováků a vzniku samostatného československého státu přišli také zástupci univerzity, krajského ředitelství Policie Zlínského kraje, Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje, Kluby veteránů ze Zlína a Holešova, zástupci Konfederaci politických vězňů, Český svaz bojovníků za svobodu, Skatů a Sokola.

Přelomový okamžik českých dějin se udál 28. října 1918.
V ranních hodinách se rozšířila zpráva o uznání podmínek míru Rakousko-Uherskem. Na Václavském náměstí u sochy sv. Václava vystoupil spontánně z davu politik Isidor Zahradník a pronesl větu, která je považována za vyhlášení samostatného státu: „Jsme svobodní! Zde u stupňů pomníku českého knížete svatého Václava přísaháme, že chceme této svobody se státi hodnými, že ji chceme hájiti i svými životy.“ 

Den 28. října, ve kterém se před 105 lety odehrál jeden z nejvýznamnějších milníků naší historie, je v České republice uznán jako státní svátek – Den vzniku samostatného Československa.