Příjmy rozpočtu činily v prvních šesti měsících roku asi 785 milionů korun, což je 51 procent celkových očekávaných příjmů. Schválený rozpočet počítá s investicemi ve výši 468,5 milionu korun, dosud město na investice vynaložilo 275 milionů korun. "Zřejmě se nám tak podaří naplnit plánované investiční výdaje, navíc jsme do rozpočtu zařadily i mimořádné akce," uvedl Hladík.

Letošní rozpočet počítá s příjmy zhruba 1,5 miliardy korun, výdaje jsou o přibližně 200 milionů korun vyšší. Na krytí schodku si radnice úvěr brát nebude, pokryje ho přebytkem z hospodaření v loňském roce. Mezi největší letošní investice patří stavbu spodní části kongresového centra, nákup budovy pro potřeby magistrátu či budování infrastruktury v lokalitě Ostrá Horka.