Statut domova Hvězda bude ukončen 31. prosince u zlínských zařízení Domov seniorů a Dům služeb seniorům. Zařízení nechvalně proslulo stížnostmi na to, jak jeho personál pracoval s klienty a jak se k nim choval.

Na problémy související s péčí, čistotou a stravou upozornila stát už v roce 2022 dcera jednoho z ubytovaných seniorů.

Další klienti se přestěhují během několika dnů

„I v takto krátkém čase se nám ve spolupráci se sociálními pracovníky obcí a rodinnými příslušníky daří postupně hledat vhodná náhradní ubytování pro klienty. V některých případech už čekáme pouze na posudek od praktického lékaře, který je potřebný pro přijetí do nové služby,“ vysvětlila Hana Ančincová, náměstkyně hejtmana Zlínského kraje pro sociální oblast.

Ministerstvo zahájilo kontrolu Domova pro seniory Hvězda
Domov seniorů Hvězda zavřou, přišel o akreditaci. 59 klientů hledá místo

Ve Zlínském kraji je celková kapacita pobytových lůžek 3 819. Ve 36 domovech pro seniory je 2 223 lůžek, ve 24 domovech se zvláštním režimem 959 lůžek a v 17 zařízeních pro osoby se zdravotním postižením 637 lůžek.

V současné chvíli má kraj připraveno prvních třicet míst, počítá ale s náhradním umístěním všech 59 klientů, z nichž tři jsou mimokrajští.

„Rozhodně to nechceme nechat na poslední týden v prosinci, uvědomujeme si, jak je to pro klienty náročné i ohledem na vánoční čas,“ sdělil hejtman Zlínského kraje Radim Holiš.

Krajská nemocnice Tomáše Baťi
Protesty lékařů v krajské nemocnici? Pacienti si počkají na urgentním příjmu

„Jsme s klienty v každodenním kontaktu a nyní párujeme jednotlivé osoby s jednotlivými místy ve Zlínském kraji. Uvědomujeme si, že celá situace je pro klienty a jejich blízké velice náročná a vyvolává v nich velké obavy. Naší hlavní snahou je postarat se o ně a najít jim vhodné umístění u organizací v kraji, které poskytují kvalitní sociální služby,“ dodala Ančincová.

Klientům i jejich rodinám jsou nápomocni sociální pracovníci obcí, kteří jsou s nimi v kontaktu a pomáhají jim s hledáním vhodné náhradní služby i s vyplněním žádosti do nového zařízení. Tyto formální úkony totiž musejí provést přímo oni sami.

Petice proti stěhování sepsali lékaři, klienti i příbuzní

Reakcí na zrušení registrace bylo vytvoření několika petic. Jednu proti stěhování podepsali klienti Hvězdy, druhou pak jejich ošetřující lékaři, podle kterých by se tato změna mohla negativně projevit na zdraví seniorů.

„Podle mých informací jsou už na podatelně Krajského úřadu,“ reagovala ředitelka domova Miroslava Kalivodová. Poslední z petic sepsali rodinní příslušníci klientů, podle ředitelky ji do 30. listopadu podepsalo 42 osob.

Bezprecedentní případ

Závažná situace nemá v historii Zlínského kraje obdoby. Třetího listopadu bylo Krajskému úřadu Zlínského kraje doručeno rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních věcí o zrušení registrace sociálních služeb poskytovatele Hvězda, z.ú.

primář Novorozeneckého oddělení KNTB Jozef Macko a vrchní sestra téhož oddělení Marcela Pumprlová.
Nejlepší zdravotníci v republice pro nedonošené děti? Podle rodičů ti ze Zlína

Ke zrušení registrace dojde u Domova seniorů a Domu služeb seniorům 31. prosince 2023. Důvodem je nedoložení bezdlužnosti při kontrole provedené 4. července 2023, která je jednou ze zákonných podmínek pro získání oprávnění.

Za neoprávněné poskytování sociálních služeb hrozí podle zákona pokuta až dva miliony korun.

Chceš být v domově? Zaplať sponzorský dar

Inspekce MPSV ve Hvězdě například zjistila, že klienti museli v rozporu se zákonem složit sponzorské dary jako předpoklad pro přijetí do zařízení. Poskytovatel ve většině případů také neeviduje stížnosti a nevyřizuje je písemně a v přiměřené lhůtě.

V zařízení zároveň prokazatelně pracují osoby, které však podle doložené dokumentace nejsou přímými zaměstnanci. Jeden ze zaměstnanců také pracuje jako sociální pracovník bez odborné způsobilosti stanovené v zákoně.  S jedním z klientů poskytovatel navíc neměl uzavřenou smlouvu.

Březnická ulice ve Zlíně je od čtvrtka obousměrná.
Už žádné objíždění. Březnická ulice ve Zlíně je po opravách obousměrná

Inspekce ministerstva nebyla jedinou kontrolou, která v daném zařízení proběhla. Fungování domova prověřovala také Krajská hygienická stanice, Všeobecná zdravotní pojišťovna a také finanční úřad.

Hvězda, zapsaná jako ústav, vznikla jako občanské sdružení v roce 2000. Zaměřuje se na poskytování sociálních služeb, zdravotních služeb, ostatních a doplňkových služeb neziskovým způsobem. Provozuje domov seniorů, dům služeb seniorů a středisko hospicové péče. Domov seniorů má 45 lůžek.