Byly řešeny následující body:

Ubytování

Připravuje se přehled ubytovacích kapacit města i soukromých organizací, včetně jejich kategorizace.

Řeší se kapacity městských bytových a nebytových prostor, jiné způsoby dočasného ubytování, například prostřednictvím obytných kontejnerů, stávající objekty města a městských firem a spolupráce se soukromými firmami.

Město Zlín má nyní k dispozici přibližně 40 malometrážních bytů typu 1+kk a 2+kk.

Stravování

Prověřují se možnosti zajištění stravování prostřednictvím školních jídelen, soukromých organizací včetně jeho financování.

Zdravotní péče

EUC klinika nabízí do odvolání bezplatnou zdravotní péči ukrajinským občanům bez českého zdravotního pojištění. Kontaktní místem je recepce kliniky. Identifikace ukrajinských občanů proběhne na základě dokladu totožnosti.

Klinika může poskytnout vyšetření praktickým lékařem nebo pediatrem. Případné vyšetření ambulantními specialisty a následnou vyžádanou péči (laboratorní vyšetření, radiodiagnostika, aj.) nebo základní léky indikované na základě lékařského ošetření (nutno vyzvednout v EUC Lékárně).

Jedná se o ambulantní kliniku, která není schopna poskytnout akutní péči a hospitalizaci.

Potravinová a hmotná pomoc

Pokud chtějí Zlíňané pomoci Ukrajině formou darování potravin, nejlepší cestou je kontaktovat Potravinovou banku Zlínského kraje – www.pbzk.cz. Další místa se budou upřesňovat.

Bezpečnost

Městská policie bude monitorovat, aby nedocházelo k případné agresi vůči ruským či ukrajinským občanům, vyvolané napjatou mezinárodní situací mezi Ruskem a Ukrajinou.

Dobrovolníci

Vzniká seznam potenciálních dobrovolníků. Zájemci se mohou ozvat Oddělení krizového řízení a obrany Magistrátu města Zlína. Nejaktuálnější je potřeba tlumočníků do ukrajinštiny.

Důležité kontakty

Město Zlín: Tel.: tel. 577 630 515, 517, email: ukrajina@zlin.eu
Ministerstvo vnitra České republiky: Tel. 24/7: +420 974 801 802, email: ukrajina@mvcr.cz

Kontakt na Oddělení krizového řízení a obrany MMZ:

tel. 577 630 670 - 671, 612, e-mail: janmachula@zlin.eu.

Veškeré informace se snaží ihned vkládat na web Ministerstvo vnitra České republiky: www.mvcr.cz/ukrajina

Pro ukrajinské občany byla zřízena telefonická linka, která funguje nyní nepřetržitě: +420 974 801 802 a email: ukrajina@mvcr.cz.