„Obětavé sociální pracovníky hledáme a oceňujeme pátým rokem. Jejich náročná práce pro ty nejohroženější je často pro společnost neviditelná. Smysl ocenění je proto také snahou o posílení prestiže profesí v očích veřejnosti,“ řekl náměstek primátora města Zlína pro sociální oblast Aleš Dufek.

Jana Chovancová pracuje 11 let ve zlínské Naději. Nejdříve působila v pozici vedoucí Domu pokojného stáří, nyní je vedoucí dvou denních stacionářů pro lidi s demencí, které vznikly pod jejím vedením.

Michaela Stýblová je ředitelkou Oblastního spolku Českého červeného kříže Zlín, kde pracuje od roku 2009, Pavlína Slouková pracuje pro organizaci ABAPO, v rámci níž poskytuje službu osobní asistence a Hana Božková je od roku 2006 pracovnicí v sociálních službách Charity Zlín.

Při práci terénní pečovatelky ji podle zástupců města charakterizuje profesionalita, ochota, zájem o člověka a laskavost.

„Ocenění s pamětním listem a dárkem bude pracovnicím předáno, jakmile to epidemiologická situace dovolí,“ dodal mluvčí zlínského magistrátu Tomáš Melzer.