Technologie gastrozařízení již neodpovídaly moderním, provozně-technickým požadavkům, proto byl navržen zcela nový koncept gastronomického provozu.

„Nyní je menza vybavena novou vzduchotechnikou, elektroinstalacemi, rozvody vody a topením. Stavební práce se zaměřily i na její nové dispoziční uspořádání. Současná centrální výdejna má nové gastronomické vybavení a komfortnější zázemí pro zaměstnance,“ popisuje ředitel Kolejí a menz Michal Navrátil.

Výdejna centrální menzy Univerzity Tomáše Bati tak odpovídá vyšším standardům a nabízí technologické novinky. Důraz byl kladen na funkční, moderní a estetické zařízení odpovídající současným trendům ve stravování, které umožní zrychlit odbavení strávníků a efektivnější využití prostoru.

„Celkové náklady na její rekonstrukci a modernizaci činily 20 milionů korun, z toho 9,4 mil korun bylo hrazeno z programového financování MŠMT a zbylou část jsme platili z vlastních zdrojů univerzity,“ řekl dnes rektor univerzity Milan Adámek.

Několikaměsíční období během rekonstrukce bylo velmi náročné především proto, že i v tomto období musela menza zajistit stravovací služby tisícům strávníků v situaci zásadně zredukovaných výdejních i stolovacích kapacit.

Centrální menza byla uvedena do provozu po rekonstrukci v roce 2001 a během této doby až do roku 2023 odbavila na tři a půl milionů strávníků. Ročně se zde uvaří v průměru přes 100 tisíc jídel, v roce 2023 by to mělo být až 145 tisíc obědů.