Do prvních tříd se chystají silnější ročníky. Mnohé školy jsou však na hranici kapacity a nemohou přijmout všechny, kdo se hlásí. Pomoct má upravená vyhláška, která mění spádovost především pro obyvatele z katastru Zlín-Louky.

Zatímco doposud byla pro tamní děti spádovou ZŠ Mikoláše Alše, nově to má být ZŠ Komenského. Proti návrhu se na čtvrtečním zasedání vyslovili i někteří rodiče, jejichž dětí se změna dotkne.

„Jsem z Louk a jsem rodičem dvou dětí. Tomu staršímu je osm let, mladšímu je šest let. Starší chodí do druhé třídy na ZŠ M. Alše, mladší se chystá k zápisu do první třídy. Plánovali jsem, že půjde na tutéž školu. Jak se ale v posledních dnech dozvídáme, tak to nejspíš nepůjde,“ řekl na čtvrteční schůzi zastupitelstva jeden z rodičů.

„Pro nás je ta změna krajně nepříjemná, protože se jedná o změnu dva měsíce před zápisem do první třídy a také máme staršího sourozence. Oba budou rozděleni. Navíc to s námi nikdo neprobíral, neznáme ani data, z nichž navrhovaná změna vychází,“ dodal.

Samuel Sklenář, 6. února 2023, 3720 gramů, 51 centimetrů, Březolupy.
Podívejte se na miminka narozená ve Zlínském kraji v 6. týdnu roku 2023

Z úst rodičů také zaznělo, že městu chybí dlouhodobější koncepce.

„Kdybychom tohle věděli dříve, tak už první dítě umístíme jinam, aby sourozenci mohli být spolu. Navíc není zřízena žádná autobusová linka, která danou lokalitu obsluhuje. Momentálně funguje pouze linka z Louk na Podhoří, do Malenovic ale žádná linka nevede. Každý rodič nemá možnost děti vyzvedávat,“ připomněl další z rodičů, jehož dětí se tato změna také dotkne.

Primátor Jiří Korec (ANO) na čtvrteční schůzi přislíbil, že se město bude snažit najít cestu, jak rozdělení sourozenců předejít.

„Je samozřejmě nesmysl, aby jeden sourozenec chodil do jedné školy a druhý jinam. Uděláme vše pro to, aby i při změně spádovosti mohli chodit sourozenci na stejnou školu,“ uvedl primátor.

Obdobně schválené změny komentovala i náměstkyně primátora Martina Hladíková (ODS), která má v gesci školství.

„Pro mě jako pro rodiče je nemyslitelné, aby sourozenci byli touto formou rozdělováni. Vnímáme to a myslím si, že to nenastane,“ řekla.

„Už před Vánoci jsme zahájili jednání s paní ředitelkou dané školy. Je tam umístěna i mateřská škola, kterou budeme stěhovat do blízké školky. Vše tak směřuje k tomu, aby tam od 1. září byly přijaty všechny děti spádové i podle staré vyhlášky. Budeme navíc odesílat návrh ministerstvu školství na zvýšení kapacity školy o 30 žáků. Myslím, že všechny děti budou bez problémů uspokojeny. Vnímáme to, co zaznělo od občanů,“ ujistila Martina Hladíková.

Zástupci opozice upozorňují, že ve Zlíně jde o dlouhodobý problém.

„Je žádoucí, aby město, s ohledem na predikovatelnost nástupů k povinné školní docházce, lépe plánovalo dostupnost kapacit v jednotlivých školách, a pokud nenajde jiné řešení, i revidovalo pronájmy jiným subjektům ve školských budovách a byl v nich obnoven provoz pro naše zlínské žáky,“ shodli se opoziční zastupitelé hnutí Zlín 21.