Historicky nejvyšší pokutu udělil ÚOHS za balík 13 chybných zakázek v hodnotě 420 milionů, podle úřadu porušovalo zákon dlouhodobě a úmyslně.

"Jsme přesvědčeni o tom, že jsme tehdy postupovali správně. Tento typ výběrového řízení byl na zastupitelstvu schválený v dubnu roku 2005. Nikdo se neozval ani nezvedl ruku proti. Způsob výběrového řízení byl poté zveřejněný na internetu i na úřední desce," řekla primátorka.

Ondrová věří, že město nakonec pokutu nebude muset zaplatit. Vzhledem k výši sankce a podané žalobě radnice požádá ÚOHS o odklad rozhodnutí.

Zlín patří mezi města, jež úřad pokutuje nejčastěji. Od ÚOHS dostal ještě před třímilionovou sankcí pokuty v souhrnné výši 665.000 korun. Právě kvůli častým správním řízením se ÚOHS rozhodl provést na magistrátu kontrolu tendrů za tři roky. Chyby našel v naprosté většině z nich. Zhruba před měsícem navíc úřad v jiné kauze zrušil pokutu 20.000 korun, kterou městu vyměřil za chyby v tendru k regeneraci panelového sídliště Jižní svahy. Pokuta byla uložena po zákonném termínu.

Největší z výběrových řízení se týkala rekonstrukce školy, stavby domu s pečovatelskou službou a výstavby zoo Lešná. Město vybíralo firmy v několika případech losováním, nepřizvalo k tomu notáře. Tvrdilo, že ani jeho přítomnost nezaručuje regulérnost soutěže. "Průběh losování byl naprosto nepředstavitelný, tři zaměstnanci úřadu se zavřeli do místnosti, vybrali ty firmy, od kterých budou chtít nabídku k zakázce. Na těch třech tedy v podstatě záviselo to, zda společnosti budou z tendru vyřazeny, nebo ne," popsal již dříve předseda úřadu Martin Pecina.

ÚOHS teď má na stole i několik dalších podnětů od policie, zatím ale zkoumá příslušné dokumenty a nezahájil správní řízení.

Vedení města obdrželo rozhodnutí o uložení třímilionové pokuty 31. srpna. Zákonná lhůta pro žalobu ke krajskému soudu jsou dva měsíce. Pokuta je splatná do dvou měsíců od nabytí právní moci rozhodnutí, tedy do 31. října.