Ve dnech 10. března 6. dubna 2014 bude zákonným zástupcům dítěte zpřístupněna doména: www.zapisdomszlin.cz, na které se zaregistrují, vytvoří profil svého dítěte a zaregistrují je do vybraných mateřských škol (MŠ). Systém automaticky vygeneruje žádost pro každou MŠ ve formátu PDF.

„Zákonní zástupci si vyplněnou žádost pro každou zaregistrovanou MŠ vytisknou, překontrolují správnost dat, podepíší a zajistí potvrzení od lékaře. Ale pozor! Tato on--line registrace je pouze jedním z kroků přijímacího řízení," uvedl mluvčí města Zdeněk Dvořák. Bez osobního předání v MŠ nemůže být zahájeno přijímací řízení.

Ve druhé fázi, dne 7. dubna 2014 v době od 8 do 16 hodin, proběhne ve všech MŠ přijímání žádostí.

„Zákonný zástupce dítěte osobně přinese vyplněnou, podepsanou a lékařem potvrzenou žádost do každé MŠ, ve které dítě zaregistroval. Při převzetí žádosti v příslušné MŠ bude přiděleno každému žadateli registrační číslo. Zákonný zástupce bude seznámen s tímto registračním číslem a dalším postupem v přijímacím řízení," uvedl mluvčí.

Poté následuje fáze rozhodování, ve které ředitelky MŠ rozhodnou na základě zveřejněných kritérií o přijetí, či nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. „Tato fáze může trvat až 30 dnů od podání žádosti, tedy do 7. května," doplnil Dvořák. (poh)