Cirkevní tradice zanikla ve Zlíně po roce 1948. Řada farností ji obnovila. Teď i ve Zlíně

 „Jsem moc ráda, že tato slavnost bude i ve Zlíně, přímo v jeho středu. Přijdeme na ni určitě s celou rodinou. Máme tři dcery, které půjdou coby družičky. Moje tchyně si pamatuje zdejší poslední Boží tělo, má proto velkou radost, že se tradice vrací. Pozvala na ni i celou naši širší rodinu," řekla Markéta Piknová ze Zlína.

Také Zdeňka Konečná je ráda. „Pamatuji si, že tatínek o ní mluvíval. Jako malé dítě jsem na ní byla v roce 1968, kdy se konala na parkovišti před kostelem. Mám ji v živé paměti doteď.

Coby malou mě zaujalo, jak bylo všechno vysypané okvětními lístky a z nich udělané obrazce," zavzpomínala Zdeňka Konečná.

Podotkla, že i když žijeme v ateistické zemi, židovsko-křesťanské tradice bychom dodržovat měli.„A něco o nich také vědět," dodala. Mše svatá začíná v 10 hodin, po jejím skončení následuje požehnání městu a slavnostní eucharistický průvod do blízkého kostela svatého Filipa a Jakuba.

Za doprovodu ministrantů, družiček a dalších věřících tam odnese kněz Tělo Páně Nejsvětější Svátost. Následovat bude adorace. Průvod, zvaný také procesí, vystihuje charakter pozemské církve jako putujícího Božího lidu. Připomíná, že jsme na cestě do „zaslíbené země" a zdůrazňuje nutnost důvěry v Boží vedení.

Obnovit tradici se rozhodla dvojice zlínských farností: svatého Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice Křesťanů. „Poté, co ji komunisté po Vítězném únoru v roce 1948 zatrhli, ji někdy po roce 1990 obnovili například v Olomouci a dalších mnoha vesnicích, ve Zlíně však doposud ne.

Rozhodli jsme se ji do města vrátit také při příležitosti toho, že tento rok se koná celorepublikový Národní eucharistický kongres, který v polovině října vyvrcholí v Brně," podotkl kněz farnosti svatého Filipa a Jakuba Ivan Fišar.

Také město vítá obnovenou tradici v samém centru. „Určitě je to zajímavá myšlenka a další akce na náměstí Míru. Doufáme, že lidé ji hojně podpoří a najde si řadu příznivců," konstatoval mluvčí magistrátu Zdeněk Dvořák.