Soukromých školek, center a klubů pro předškolní děti je na území krajského města zhruba dvacítka. Podle mluvčího zlínského magistrátu Zdeňka Dvořáka se prý ani není čemu divit.

„Soukromé mateřské školy a jiná zařízení představují podnikání jako každé jiné. Když na trhu něco chybí, je jen dobře, že se objeví zařízení, která vzniklou díru zaplní. Navíc rozmach soukromých mateřinek je následek boomu porodnosti, kdy začaly rodit silné ročníky ze sedmdesátých let. V souvislosti s tím právě vznikly problémy s místy ve veřejných školkách. O naše předškolní zařízení je i nadále velký zájem a počet zájemců převyšuje kapacitní možnosti školek," říká Dvořák.

Rozmach soukromých mateřinek městu prý nikterak nevadí, naopak je spíše vítá.

„Řada rodičů potřebuje někam umístit své dítě. Pracují třeba ve Zlíně, ale bydlí jinde, takže soukromé zařízení jim vyhovuje. Ale město coby zřizovatel školek se také snaží, neustále navyšujeme počty ve školách a otevíráme opravené," dodává Dvořák.

Soukromým subjektem, který se na trhu předškolního vzdělávání pohybuje už rovných dvacet let, je ve Zlíně Mateřská škola Sluníčko. „Vznikli jsme jako jedna z prvních soukromých školek na Zlínsku. Jsme malá rodinná školička s kapacitou dvacet dětí a řadou nadstandardních kroužků. Jednou týdně k nám také dochází vynikající logopedka. Navíc oproti jiným soukromým školkám spadáme pod ministerstvo školství. A coby státní proto musíme splňovat řadu kritérií a norem," upozorňuje ředitelka MŠ Sluníčko Jaroslava Kostková. Měsíční školné tam činí čtyři tisíce.

O dva a půl tisíce korun více zaplatí rodiče dětí z nové Mateřské školy Svah. Slavnostní otevření proběhlo před několika dny. „Kapacita je sedmadvacet dětí ve dvou třídách. V jedné je patnáct, ve druhé dvanáct. Naším záměrem je, aby v každé třídě působily dvě učitelky. Fungujeme už třetím rokem, doposud jsme sídlili v centru města, ale nyní se stěhujeme na lyžařský svah. Nabídku aktivit tak výrazně díky tomu rozšíříme. Děti mohou lyžovat, plavat a bruslit, máme také trenéra golfu a lyžování," vyzdvihuje přednosti ředitelka MŠ Svah Petra Dolníková.

V zařízení působí učitelky s vysokoškolským pedagogickým vzděláním a vzděláním AMI Montessori. Školka je certifikovaná ministerstvem školství a splňuje požadavky stavebního úřadu, hygieny či hasičů.

Šestým rokem pak funguje ve Zlíně Planet English, anglicky mluvící školka. Její kapacita činí deset dětí, problémy s obsazením vůbec nemají. „Školné se pohybuje od 1900 do 5400 korun. „Naší předností je výuka angličtiny a individuální přístup ke každému. Navíc naše děti přecházejí do základní školy plynule hovořící anglicky," konstatuje tamní ředitelka Lenka Venterová.

Dvojicí tříd, přičemž kapacita jedné je 28 dětí, v druhé pak 19, disponuje Církevní mateřská škola Zlín. Školné činí měsíčně 600 korun, stravné hradí rodiče zvlášť. „V menší působí asistentka pedagoga, počítáme tedy i s dětmi, které vyžadují speciální péči. Vesměs fungujeme jako běžné školky, máme ale odlišný pedagogický program. Používáme prvky Montessori a uplatňujeme celistvou pedagogiku zaměřenou na mysl. Velkou předností pak je, že v každé třídě většinu dne působí dvě učitelky, ať je péče o děti plnější," říká vedoucí učitelka v mateřince Magdaléna Kovářová. (jk)