Pět dalších zdravotnických zařízení bylo vyřazeno kvůli nesplnění kritérií. Pro zlínskou krajskou nemocnici znamená nabytí statutu především potvrzení vysokých kvalit operativy a péče o onkologicky nemocné pacientky.

Ročně léčí až 170 pacientek

Lékaři v centru řeší především čtyři typy nádorů – nádory zevního genitálu, děložní sliznice, vaječníků a děložního čípku. Jedním z hlavních kritérií pro udělení statutu centra je počet odborníků. „My máme dva onkogynekology na plný úvazek,“ řekl Vladimír Kalist, primář Gynekologicko-porodnického oddělení KNTB.

Neméně významný je také počet odléčených pacientek. Musí jich být minimálně sto. „My se pohybujeme na číslech sto padesát až sto sedmdesát žen ročně,“ upřesnil primář.

Číslo je podle něj důležité, protože tento údaj svědčí mimo jiné o erudici operatérů. „Laicky řečeno – čím více operací, tím více zkušeností,“ vysvětlil Vladimír Kalist. Dalšími kritérii jsou pak také přístrojové a další personální vybavení krajského komplexního onkologického centra.

Zase první! Zlínská porodnice a Nedoklubko panentovali NedoVak pro miminka
Zase první! Zlínská porodnice a Nedoklubko patentovali NedoVak pro miminka

Jedním z hlavních parametrů kvality péče v onkogynekologii je i tzv. přežívání pacientek po ukončené léčbě. V těchto číslech je zlínská nemocnice v celorepublikovém srovnání dle dat ÚZIS výborně, zlínské pacientky mají jednu z nejdelších dob přežití.

„Opětovné získání statutu vysoce specializovaného centra v onkogynekologii je pro nás a naše zdravotníky skvělá vizitka. Některé z operací navíc nedělají všechna centra, máme opravdu velmi dobré specialisty,“ dodal předseda představenstva a ředitel Krajské nemocnice T. Bati Jan Hrdý.

Mladí medici využívají workshopy i stáže v kraji. Přiblíží jim život v nemocnici
Mladí medici využívají workshopy i stáže v kraji. Přiblíží jim život v nemocnici

Většina výše uvedených nádorových onemocnění se týká spíše starších žen nad 60 a 70 let. Jiné je to u rakoviny děložního čípku, kde se jedná nejčastěji o ženy ve věku 35 až 45 let. Díky očkování a screeningu však jejich počet u tohoto onemocnění každoročně klesá.

V loňském roce se v onkogynekologickém centru KNTB léčilo 165 nových pacientek se záchytem gynekologických nádorů. Lékaři provedli celkem 92 radikálních operací.