Revizí prošlo všech 300 km zlínských chodníků. 120 km má jedničku, 4 km mají za pět

Hodnocení pochází z důkladné revize všech 300 kilometrů chodníků na území Zlína, kterou radnice provedla v minulém roce.

„Výsledky určily seznam letošních priorit," konstatoval radní pro oblast dopravy Josef Novák.

Dodal, že do oprav chodníků vloží kolem 40 milionů korun, tedy podobnou částku jako v předchozích letech. Ve dvojce, tedy chvalitebném stavu, se v současnosti nachází více než 13 procent chodníků.

Výrazné zastoupení má dobrá trojka, do ní bylo zařazeno více než 32 procent, známku dostatečnou čtyřku dostalo téměř 12 procent chodníků. S výsledky se mohou seznámit i občané na webu města.

Chodníky víc unesou

První ucelený pasport chodníků radnice vypracovala v roce 2011, kdy také zavedla nová pravidla pro jejich rekonstrukci. Ve většině případů došlo díky nim ke snížení nákladů oproti předchozím létům.

„Chodníky mají také vyšší únosnost, takže po nich můžou pojíždět vozy Technických služeb Zlín v rámci údržby," doplnil Karel Říha, vedoucí odboru koncepce a realizace dopravních staveb magistrátu.

Opravy chodníků v roce 2016

- Komunikace ulice J. Staši a ulice Tyršova Malenovice I. a II. etapa

- Revitalizace území Díly III. IV. Morýsovy domy I. etapa

- Komunikace na ulici Mostní

 -Regenerace panelového sídliště Zlín Podhoří, III. etapa

- Regenerace panelového sídliště Zlín-Malenovice 4. etapa

- Zlín ulice Pasecká

- Výstavba parkovacích stání Zlín, Jižní Svahy

- Rekonstrukce MK ulice Slovenská a Lesní čtvrť I

- Zlín, JS ulice Křiby, chodník k ZŠ

- Oprava chodníku v ulici Zábrančí II, Louky

- Zlín, oprava chodníků mezi ulicemi Pasecká a Jílová