Z vyhlídkové lávky mohou se mohou návštěvníci parku kochat pohledem na okolní kopce a dohlédnou až na na Chřiby. Současně s otevřením vodního biotopu bylo zpřístupněno i nové pétanque hřiště.

Stavba Centrální park Jižní Svahy, III. etapa Kráter – část Vodní biotop je poslední etapou výstavby Centrálního parku na Jižních Svazích ve Zlíně.

Součástí tohoto díla bylo vybudování vodního biotopu, který byl vytvořen modelací okolního terénu a stavebními úpravami.

Voda ze studny i ze střech

Zdrojem vody pro biotop jsou mimo vrtanou studnu také střechy okolních bytových domů. Srážková voda bude přivedena samostatnou dešťovou kanalizací do akumulační nádrže, jejíž pomocí bude ve vodním biotopu udržována stálá hladina. Srážková voda bude v letních měsících sloužit i pro zálivku zeleně. Mimo to je u vodní plochy počítáno s možností zadržení dešťových vod při dlouhodobých či přívalových srážkách.

Teplárna. Ilustrační foto
Otrokovice už hřejí. Teplárna zahájila provoz o dva dny dříve

„Vodní hladina má také chladící funkci s unikátními tepelně akumulačními vlastnostmi vody jako takové – odpar z otevřených vodních ploch se tak přímo podílí na ochlazování území,“ uvedla zahradní architektka odboru městské zeleně Zuzana Hegmonová a dodala: „Vodní biotop ale není určený ke koupání lidí ani jejich psích mazlíčků. Abychom dosáhli co nejčistší vody je nutno tento uzavřený ekosystém ochránit před vstupem návštěvníků a zvířat do plochy vodní hladiny. Proto bychom chtěli požádat návštěvníky, aby nekrmili živočichy, nevhazovali předměty a ani jinak neznečišťovali vodu a její okolí.“

Nyní bude následovat půlroční ověřovací provoz a tříletá následná péče o sadové úpravy. Celková cena díla je 23,4 mil. Kč bez DPH.