Na realizaci jednotlivých projektů je připraveno celkem pět milionů korun. V tiskové zprávě o tom informoval mluvčí města Zlín Tomáš Melzer.

„Během léta bude pracovní skupina složená ze zaměstnanců města Zlína prověřovat, zda jsou návrhy reálně proveditelné. Na podzim proběhne veřejné představení soutěžních návrhů a budeme veřejnost informovat o možnosti hlasování. Samotné hlasování bude zahájeno v listopadu,“ připomněla časovou osu radní Jana Bazelová.

Ředitelka Krajské hygienické stanice Zlínského kraje Eva Sedláčková
V době koronavirové jsme si sáhli až na dno svých sil, tvrdí krajští hygienici

Zlíňané mohou navrhovat dva druhy projektů, a to tzv. malý projekt (do 0,5 milionu korun) a velký projekt (až 1,5 milionu korun). Realizováno bude právě tolik projektů, kolik se jich vejde do stanoveného rozpočtu pět milionů korun. O vítězných návrzích rozhodnou lidé v hlasování prostřednictvím internetu a mobilního telefonu. Zapojit se však mohou i Zlíňané bez přístupu na síť.

Navrhovat projekty mohou nejen přímo obyvatelé Zlína. Zapojit se mohou i lidé, kteří ve Zlíně sice bydlí, ale nemají zde trvalé bydliště. Příkladem jsou studenti univerzity. Návrhy lze zasílat od 15 let. Podmínkou přijetí návrhu však je, že navrhovatel musí mít alespoň dva zástupce, kteří v den podání návrhu dovršili osmnácti let.

Projekt Tvoříme Zlín 2020. Nekompletní návrhy ke zhodnocení

Jak hlasovat

„O vítězných návrzích rozhodnou lidé nově prostřednictvím aplikace Mobilní Rozhlas, která byla spuštěna na přelomu května a června pro lepší informovanost a větší zapojení občanů do chodu města,“ sdělil novinku primátor Jiří Korec.

Zapojit se však mohou i Zlíňané bez přístupu na internet a mobilního telefonu, a to odevzdáním hlasu v městském informačním a turistickém středisku na radnici nebo v kancelářích místních částí za asistence příslušného pracovníka kanceláře.

Podrobná pravidla a další informace jsou k nalezení na webu tvorimezlin.cz nebo facebookovém profilu projektu. S dotazy se lze obracet také přímo na e-mail koordinátorky projektu tvorimezlin@zlin.eu.