Pozemek náměstí patří spolu s dalšími v bezprostředním okolí dle cenové mapy k pozemkům nejvýše ohodnoceným. „Už v 16. století zde bydleli významní měšťané. Domy zde postavené měly největší hodnotu,“ vysvětluje historik a bývalý ředitel Státního okresního archivu ve Zlíně Zdeněk Pokluda s tím, že v té době se zde za dům platilo 300 až 600 zlatých. Cena za metr čtvereční se v současnosti vyšplhala k 9 tisícům.

„Tato informace je orientační a není přímo vázána na tržní cenu. Pozemek není určen k prodeji,“ dodal Ivo Tuček. Pokud se totiž nejedná o stavební pozemek, nelze určit jeho tržní cenu. Nová podoba náměstí by podle Ivo Tučka měla reagovat na současné požadavky města. „Především při konání nejrůznějších akcí narážíme na limity náměstí,“ vysvětlil. Vodní prvek by však podle jeho názoru měl na náměstí hrát i nadále důležitou roli. „Lze si jen těžko představit, že by ke kvalitě života ve Zlíně přispěl více nějaký dům než kašna mezi stromy,“ dodal.

MOHLA BY ZDE BÝT OÁZA KLIDU

To si ale nemyslí vedoucí odboru kultury a památkové péče Eva Husáková, i když stávající podoba náměstí jí vyhovuje. „Pokud by byl v jižní části postaven dům, náměstí by se stalo oázou klidu. Lidé by uzavření prostoru ocenili hlavně při posezení na některé ze zahrádek,“ vyjádřila se. Někdejší hlavní architekt Gottwaldova a Zlína Jiří Gebrian žijící v současnosti v Českých Budějovicích by podobu náměstí nechal v rukách architektů mladé generace. „Schopnosti českých architektů, zejména těch nejmladších, jsou úctyhodné co do kreativity i odbornosti,“ vysvětlil.

Oldřich Hájek, regionalista a ekonom, UTB: Velkou změnou by byla například dostavba jižní části a jisté uzavření náměstí. Tento koncept by si ale žádal širokou diskusi. Rozhodně by po rekonstrukci měl na náměstí zůstat vodní prvek a drobná vodní plocha. Také je žádoucí zachovat prostor pro kulturní akce.

Lubomír Nečas, sportovní lékař, KNTB: Potřebuje původní velikost odpovídající velikosti města. Dostavba jižní strany je nutná a vytvoří přirozenou intimitu veřejného prostoru v duchu původního tržního místa. Plochu náměstí je třeba doplnit ke stávajícím dvěma sochám i soudobou drobnou architekturou. Je nutné zachovat omezení pohybu dopravní obsluhy a parkování umožnit do podzemí. Pavel Havelka, onkogynekolog, KNTB: Zmodernizovat by zasloužil zejména střed náměstí kolem stromů a podél obchodů. Za nutné považuji výměnu mobiliáře, včetně betonových květináčů. Jinak se mi zlínské náměstí Míru líbí.

Jozef Macko, primář novorozeneckého oddělení KNTB: Náměstí je poměrně velké rozlohou a má ambice být přirozeným středem města. Jeho čtvercový půdorys v současné době každý jen přejde na cestě do svého cílového bodu. Aby bylo cílem setkávání samo náměstí, bylo by vhodné zde umístit více kaváren, zahrádek, designových kousků městského mobiliáře vhodných k sezení a relaxaci nebo uměleckých děl a artefaktů, které osvěží a zatraktivní městské centrum.

Martin Pášma, ředitel společnosti Zlínský zámek: Prospělo by, kdyby náměstí bylo jako dřív odděleno od třídy T. Bati. Nikoliv však nějakou architektonicko pseudomoderní nudlí, která by měla v přízemí obchody a v patře kanceláře. I krajské město má mít to, co má téměř každá obec obecní dům, místo setkávání a společenského života. Sál, restaurace, vinárna, kavárna a v podzemí klub. Na straně k náměstí by byla předzahrádka s trávou a stromy, aby odtud mohli hosté sledovat čilý ruch náměstí, avšak bez přítomnosti motorových vozů. Na počest Baťů bych na objekt přenesl název Společenský dům. Nechápu, že se toto jméno někomu zdálo méně vhodné než hotel Viktoria či Moskva.

Tomáš Gabrhelík, primář ARO, KNTB: Navštívil jsem řadu velkých měst. Líbily se mi zóny bez aut, bezbariérové přístupy, dostatek stromů, které vytvářejí v létě stín, místa s pítky i dostatek prostoru k sezení. V létě se mi na náměstích líbí venkovní posezení s dobrou kávou, nikoli však nějaké pouťové atrakce. Ocenil bych hudebníky, někdy i vystoupení divadelníků, mladých lidí, kteří mají prostor si zahrát, ale nikoho neotravují. Mám rád Francii. Na náměstích mají pekárny a cukrárny, je skvělé si tam sednout a jen tak odpočívat. Obecně by náměstí mělo být místem pohody, s možností pro setkání známých.