Magistrát se chystá zavést informační systém, který řidičům prozradí, kde jsou v danou chvíli zácpami sevřené silnice

O dobách průjezdu budou řidiče zprvu informovat webové a mobilní aplikace, později i informační cedule rozmístěné po městě. Z výsledků měření bude také patrné, ve kterou dobu jsou problémová zlínská místa nejrizikovější. Či zda je záhodno některou ulici úplně objet.

Data využijí i při plánování výstavby

„U tohoto projektu právě skončil jeho zkušební provoz. Cílem je nejen informovat širokou veřejnost o aktuální dopravní situaci na hlavních trasách Zlína, ale především i sběr dopravních informací nezbytně nutných pro potřeby plánování v oblasti dopravy," vysvětlil Zdeněk Dvořák, mluvčí zlínského magistrátu, jeden ze dvou hlavních přínosů projektu.

Při plánování budoucích dopravních staveb či opatření totiž potřebuje mít magistrát v ruce i fakta.

Ve veřejně přístupné aplikaci se tak sami můžete před odjezdem do práce nebo zpět podívat, jak aktuální situace v ulicích Zlína vypadá, zda se máte nějaké ulici vyhnout, či zda projedete celým Zlínem bez potíží.

„Podobné systémy se ve světě používají čím dál častěji, snažíme se tedy jen udržet krok s dobou," prohlásil Jiří Kadeřábek, náměstek primátora.

Na rozdíl od jiných měst ve Zlíně nevyužívají informace z navigací, ale systém Bluetooth.

„Je to z toho důvodu, že většina řidičů ve městě nepoužívá navigaci. Rozhodli jsme se jít cestou detekce vozidel pomocí hojně rozšířené Bluetooth technologie. Zkušební provoz nám jen potvrdil předchozí testování, že máme dostatek dat pro monitoring dopravy a aplikace dokáže rychle reagovat na jakékoliv problémy v dopravě pomocí technologie Bluetooth," uvedl Karel Říha, vedoucí odboru koncepce a realizace dopravních staveb magistrátu.

Podle něj má Bluetooth na svém mobilním telefonu zapnuta asi třetina řidičů.

Ve městě je nyní umístěno asi dvacet měřicích bodů. Většinou se jedná o křižovatky. Namátkou v Přílukách, před Lidlem, na kostelecké křižovatce či na křižovatce u Makra a dalších místech.

Po městě budou také rozmístěny informační cedule dvojího typu. Termín rozmístění však není dosud známý. Město má teprve v plánu vyhlásit výběrové řízení na dodavatele cedulí. Proto ani není známá cena investice.

„Jedna ukazuje dojezdový čas do dvou cílů; druhá ukazuje alternativní trasy s časy do jednoho cíle. Na internetové aplikaci, která bude teprve spuštěna, je pak více informací o více cílech," doplnil mluvčí magistrátu.

„Slyším to poprvé. Jsem na to ale zvědavý. Určitě bych třeba v Loukách rád věděl, že je centrum ucpané, a tudíž mi bude cesta trvat o dvacet minut déle. My Zlíňáci ale máme vypozorované, kdy a kam raději nejezdit. Proto si myslím, že to ocení především ti, co to tu neznají," domnívá se zlínský řidič Marek Chromý.

„Jedná se především o doplňující informace pro řidiče. Každý řidič je klidnější, když ví, jak dlouho mu potrvá cesta," doplnila také Andrea Fusková z odboru koncepce a realizace dopravních staveb magistrátu.

To potvrzují i dopravní experti. „Se zavedením podobného systému rozhodně souhlasím. Každá taková informace může zvýšit plynulost, a tedy i bezpečnost dopravního provozu. Řidiči vždy uvítají informace o stavu a hustotě dopravy na jejich trase," poznamenal Zdeněk Patík, krajský koordinátor organizace BESIP, která se zabývá bezpečností silničního provozu.

Podobný systém je již zavedený například v Praze. Systém ve Zlíně nyní zatím neřeší napojení na připravovaný obchvat Zálešné. V budoucnu se to má však napravit.