"Jeho podoba vznikla jako zaměstnanecké dílo. Důvodem pro změnu grafické značky byl fakt, že původní logo už neodpovídalo současným nárokům pro budování jednotného vizuálního stylu organizace,“ říká za nemocnici její mluvčí Dana Lipovská.

Myšlenkou symbolu je propojení nemocnice a Zlínského kraje jako jejího zakladatele, přičemž společnou myšlenkou a úsilím je pomoc pacientům, záchrana jejich životů a zdraví.

Mírně zaoblené rohy čtverců mají vzbuzovat pocit bezpečí a odkazovat na vstřícnost při poskytování zdravotní péče. (poh)