Sokol – neboli Česká obec sokolská – je největší tělovýchovnou organizací v České republice. Jeho oddíly fungují ve více než 1000 obcích.

„Sokol má projekty i pro nejmenší děti, které jsou realizovány v mateřských školách, v sokolských jednotách a v dalších volnočasových zařízeních. Projekt rozvíjí pohybovou gramotnost a učí lásce nejen k pohybu. Sokolu přeji, aby byl i nadále jednotou, která bude zajímavá pro všechny věkové kategorie sportovců,“ sdělila Kateřina Francová, náměstkyně primátora pro oblast školství a sportu.

První sokolskou jednotu založili v roce 1862 Miroslav Tyrš a Jindřich Fügner. Česká obec sokolská patří v České republice k nejpočetnějším občanským sdružením. Členská základna čítá kolem 160 000 cvičenců, kteří se věnují nejen sportu a pohybovým aktivitám, ale také kulturní a vlastenecké činnosti. Sokolské oddíly najdete ve více než 1000 obcích po celé republice. Členové mají možnost se věnovat výkonnostnímu i nesoutěžnímu, všestrannému rozvoji svého těla i ducha.