„Využijí se tak i alternativní paliva. Spálíme dřevo a dřevní odpady, které by jinak hnily a tím produkovaly skleníkový plyn metan,“ upozornil generální ředitel společnosti Josef Gába.

Palivo bude teplárna brát hlavně z okolí Velkých Karlovic na Vsetínsku, odkud přijedou pětkrát do týdne asi čtyři kamiony. „Nemělo by to tedy výrazně zatížit silniční dopravu,“ ujistil Gába.

Už od roku 2007 Atel spaluje i patnáct set tun upravené biomasy z biofermentoru na skládce Suchý důl, zpracovává také skládkový plyn. V malé míře využívala se také štěpka. „Nové zařízení pro její dávkování ale umožní využívat jí daleko více,“ sdělil výrobní ředitel firmy Jaroslav Bobák.

Dosud teplárna vypouštěla asi dvě stě šedesát tisíc tun oxidu uhličitého ročně. Díky náhradě části uhlí třiceti tisíci tunami štěpky to bude o dvacet tisíc tun méně. Výhřevnost je sice horší než u uhlí, ale zato pálením nevzniká odpadní popel. „Neprodukuje ani síru,“ dodal Bobák.

Na zlínském magistrátě tento krok teplárny vítají. „Legislativa nutí města a obce třídit odpad. Budeme tedy zvyšovat produkci bioodpadu a jsme rádi, že budeme mít kde uplatnit zvýšené množství biologického odpadu,“ uvedla vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství Vladimíra Pavlovová.