„161. zasedání Pléna České konference rektorů se konalo v Brně, předsedou byl zvolen rektor Masarykovy univerzity Martin Bare," přiblížila tisková mluvčí UTB Petra Svěráková.

„Těší mě, že se mi dostalo podpory od kolegů rektorů českých vysokých škol. Post místopředsedy České konference rektorů je pro mě výzvou a věřím, že bude prospěšný také pro další rozvoj Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně,“ řekl ke svému zvolení Vladimír Sedlařík.

Předsedou ČKR byl v letech 2006 až 2007 Petr Sáha, tehdejší rektor zlínské univerzity.

„Návrat zástupce naší univerzity do předsednictva České konference rektorů vrací zlínskou univerzitu mezi instituce, které se výrazně spolupodílejí na formování strategie vysokého školství v naší zemi,“ uvedl Petr Sáha, který v současnosti působí jako prorektor pro tvůrčí činnosti UTB.

Funkce místopředsedy pro oblast vzdělávání se Vladimír Sedlařík ujme 1. srpna 2021 a bude trvat dva roky.

Česká konference rektorů je orgánem reprezentace vysokých škol České republiky složeným z představitelů vysokých škol. Byla založená 28. ledna 1993, v současné době má 47 členů. Jejím posláním je zabývat se zásadními otázkami vysokých škol, zaujímat k nim stanoviska a uplatňovat je v zákonodárných a výkonných institucích a úřadech. ČKR navazuje a udržuje styky s Konferencemi rektorů jiných zemí a s příslušnými mezinárodními institucemi, zejména s Evropskou univerzitní asociací (EUA).