Univerzita tak reaguje na poptávku trhu po ekonomicky vzdělaných odbornících na pozici manažerů sportovních klubů. První studenty by měla fakulta přivítat v akademickém roce 2024/2025.

„Sport je obrovským fenoménem dnešní doby. I těchto pozicích je tedy nutné, aby měl manažer znalosti v ekonomicko-manažerských disciplínách, zejména jak komunikovat ve veřejném prostoru například při získávání sponzorů. Budoucímu manažerovi usnadní stát se profesionálem při vstupu do velkého světa sportu a podporovat jeho rozvoj správným směrem,“ uvedl Jiří Bejtkovský, který je garantem programu.

Při plánování nového programu univerzita očekává intenzivní spolupráci se Zlínským krajem, městem Zlín, středními školami, ale také se Sportovními kluby Zlínského kraje i zástupci dalších sportovišť. „Právě tímto krokem významně podpoříme společenskou roli univerzity, a upevníme její postavení v regionu,“ uvedl rektor UTB Vladimír Sedlařík.

Ilustrační foto
V době všeobecného zdražování zaplatí lidé ve Zlíně za teplo méně

Mezifakultní spolupráce pro skvělý výsledek

„Naše fakulta bude zajišťovat předměty zaměřené na ekonomiku, management a sportovní marketing. Znalosti z kinantropologie, fyziologie zátěže a následný sportovní trénink budou realizovány pod taktovkou Fakulty humanitních studií,“ vysvětlil mezifakultní spolupráci na programu děkan FaME David Tuček.

„Jsem rád, že tento krok přichází ruku v ruce s plánem univerzity vybudovat nová sportoviště zejména pro studenty a potřeby univerzitního sportu. Věříme, že mladí lidé se sportovním zaměřením nebudou muset odcházet kvůli skloubení sportu a studia ze Zlína,“ dodal ředitel Ústavu tělesné výchovy Zdeněk Melichárek.

Zájemci se mohou těšit na zajímavé předměty, které budou kombinací ekonomiky, marketingu, managementu, psychologie, mentálního koučingu, seberozvoje, sportovní fyziologie a sportovního práva. Své uplatnění by budoucí absolventi mohli nalézt jako manažeři sportovních organizací nebo trenéři či vedoucí sportovních družstev i jednotlivců.