Projekt s názvem Sustainable Horizons sdružuje 10 univerzit nejenom z Evropy, ale také Afriky a Jižní Ameriky. Koordinátorem je univerzita v Portugalsku a UTB je spoluřešitelskou institucí. Tým z fakulty managementu a ekonomiky bude zodpovědný především za ekonomickou oblast. Celý projekt potrvá dva roky.

„Cílem projektu je zintenzivnění dlouhodobé spolupráce a sdílení znalostí a odborných poznatků v různých vědeckovýzkumných oblastech od technologických, společenskovědních a ekonomických po vědy zabývající se životním prostředím, hydrologií či oceánografií“, uvádí Ing. Michaela Blahová, členka týmu z FMeK.

„V rámci projektu vznikne i nový doktorský studijní program, který se bude zabývat udržitelností vybraných oblastí, rovněž bude vybudována observatoř na podporu vědy a výzkumu a vznikne databáze společných vědeckých výstupů,“ doplňuje děkan FaME prof. David Tuček.

„Granty financované z programu Horizon Europe jsou považované za jedny z nejvíce prestižních v rámci EU. Uspět mohou jen excelentní a originální projekty a z toho důvodu máme velkou radost, že se tento projekt ve velké konkurenci prosadil“, uzavírá rektor zlínské univerzity prof. Vladimír Sedlařík.

Anna Kohoutová