Konkrétně jde o katétry pro urologické vyšetření a chirurgické drenáže. Jsou vyrobené z medicínského typu měkčeného PVC. Vzorky včera ve Zlíně převzal předseda Česko-vietnamské školské společnosti Phan Dao.

Zdravotnický materiál, který poputuje až do Asie, vyvinuli pracovníci zlínského Centra polymerních materiálů a Ústavu aplikovaného zdravotnického výzkumu Univerzitního institutu. Je to jeden z prvních produktů aplikovaného výzkumu pod záštitou několika grantových projektů. „Pokud se na vietnamském trhu osvědčí, bude tam zahájeno certifikační řízení vytipovaných zdravotnických prostředků v souladu s tamní legislativou a následně vybudovaná jednotka na jejich výrobu,“ uvedl ředitel Ústavu aplikovaného zdravotnického výzkumu Tomáš Sedláček.

Prorektor univerzity Petr Sáha pokládá včerejší předání vzorků za důležitý krok. „Událost je významná nejen tím, že jde o první krok vzájemné česko-vietnamské spolupráce v oblasti uplatnění konkrétních výsledků vědeckého výzkumu v praxi. Navíc se jedná o první funkční vzorky zdravotnických prostředků vyprodukovaných na naší univerzitě,“ uvedl ředitel Centra polymerních materiálů a prorektor univerzity Petr Sáha.

V současné době se na univerzitních pracovištích certifikuje několik zdravotnických prostředků tak, aby se mohly v České republice začít klinicky testovat. Zároveň probíhá inovační vývoj vybraných zdravotnických prostředků, který má za úkol přinést zvýšení jejich užitných vlastností.