„Sameček se sice narodil v polovině prosince 2018, teprve po téměř třech měsících si však mohli chovatelé s úlevou oddychnout. Medvídě přichází na svět velmi malé, jeho porodní váha se pohybuje kolem 400 g, je slepé a takřka bez srsti. Šestiletá samice Saraswathi se ale projevila jako skvělá matka, o mládě od prvních okamžiků příkladně pečovala,“ uvedla za zlínskou zoo Romana Bujáčková.

O mimořádnosti chovatelského úspěchu svědčí i ta skutečnost, že za poslední rok je to jediné odchované mládě v evropských zoo.

„Sameček společně se svou matkou stráví ještě nějakou dobu v bezpečí chovatelského zázemí. Pokud to počasí dovolí, na první procházku do venkovního výběhu se vydá na konci dubna,“ dodala Romana Bujáčková.

Vozí se na matce

Rodičovský pár, šestiletého samce Druva a stejně starou samici Saraswathi, zlínská zoo získala v roce 2015 z indické Zoo Mysore. Po téměř 30 letech se tak podařilo obnovit chov tohoto nápadného medvěda. Medvědi pyskatí patří mezi vzácně chovaná zvířata, v celé Evropě je objevíme pouze v 7 zoo.

„Udělali jsme vše pro to, abychom medvědům vytvořili co nejlepší podmínky k chovu. A doufali jsme, že jednou skutečně přispějí k oživení současné nepříliš zdravé evropské populace medvědů pyskatých. Ta nyní čítá pouze 18 jedinců. Je to jedinečný pocit, když se váš chovatelský sen naplní,“ uvedl ředitel zoo Roman Horský.

Díky kamerovému systému chovatelé mohli sledovat vývoj mláděte od jeho narození. Zatímco první dva měsíce svého života medvídě strávilo většinou v těsné blízkosti samice, nyní již zvědavě prozkoumává celou ubikaci.

Velmi často se také vyšplhá na záda samice, pevně se chytne dlouhých hřbetních chlupů a nechá se vozit.

„Toto vše nasvědčuje tomu, že sameček zdárně prospívá a je ve skvělé kondici. Chovatelé nyní jeho váhu odhadují kolem pěti kilogramů, stále je však závislý na mateřském mléku. Postupně mu však budeme nabízet také ovoce a hmyz,“ doplnil ředitel zoo.