Zahrada znovu úročí desetiletou spolupráci s indickou Zoo Mysore, v rámci které do Zlína před čtyřmi lety přibyli např. medvědi pyskatí. Gaury chová devět evropských zoo, populace čítá 34 jedinců. Získání čtyř mladých a nepříbuzných zvířat přímo z Indie je pro celý chovný program klíčové.

Základ tohoto chovu pochází z dovozu gaurů na konci padesátých let minulého století, chov tak nutně potřebuje „novou krev“. Dva téměř roční samci a dvě stejně staré samice, které získala zlínská zoo, znamenají po genetické stránce obrovský přínos a pokus o znovuobnovení Evropského chovného programu.

Transport gaurů z jižní Indie do Zlína trval přes čtyřicet hodin. Zvířata na cestě do nového domova doprovázeli ředitel zoo Roman Horský a veterinář Dominik Gregořík.

„Získání a dovoz gaurů je mimořádně náročná záležitost, což potvrzují i slova mých kolegů z jiných zoo. Jsem na tým chovatelů a zoologů z obou zahrad pyšný, jak se vše podařilo skvěle zajistit. Indičtí kolegové téměř dva měsíce před přesunem zvykali gaury na transportní bedny. Původně jsme uvažovali, že pro každé zvíře připravíme vlastní bednu, nakonec jsme však zvolili box pro dvě zvířata. A jak se ukázalo, bylo to správné rozhodnutí. Gauři jsou stádová zvířata, společný přesun byl pro ně daleko příjemnější a vše zvládli bez problémů,“ přiblížil přesun zvířat ředitel Horský.

Dojemné loučení

Transport začal ve čtvrtek 19. září ve 12 hodin našeho času v Zoo Mysore. Bedny s vzácným obsahem byly naloženy na nákladní auto a připraveny k přesunu na letiště v Bengalúru. Před odjezdem však ještě proběhl náboženský obřad rozloučení.

„Bylo to velmi krásné a dojemné, opravdu silný zážitek. Kamion, který převážel gaury, ozdobili květinami, pod kola dali plody citrusů, nechyběly ani tradiční „bindi“, červené tečky. Na závěr kněz obešel celé auto s miskou s hořícím ohněm. Obřad má zajistit gaurům šťastný život v budoucnosti a byl také požehnáním na dlouhou cestu,“ popsal Roman Horský.

Po celou dobu transportu byli ředitel i veterinář v úzkém kontaktu s přepravci.

„Pravidelně nás informovali o stavu zvířat, jak se chovají, zda přijímají potravu. Po příjezdu na letiště v Bengalúru jsme sami zjistili, že jsou skutečně v pohodě. Spořádali všechno seno, které jsme jim na několikahodinovou cestu připravili. Znovu jsme je proto nakrmili a napojili a poté již zamířili do stejného letadla. Gauři do nákladního prostoru, my na palubu o několik metrů výše,“ s úsměvem doplnil Roman Horský.

Překládka v Dubaji

Páteční překládka v Dubaji proběhla přímo ukázkově.

„Zvířata dostala jen vodu, zajistili jsme pro ně takzvaný překlad z letadla do letadla. V Dubaji bylo 50 stupňů, chtěli jsme proto vše zvládnout co nejrychleji,“ doplnil veterinář Dominik Gregořík. Po nezbytné veterinární kontrole a proclení na pražském letišti se gauři krátce před půlnocí vydali do Zlína.

„Se zajištěním speciálního vozu pro převoz velkých zvířat nám pomohli kolegové ze Safari parku Dvůr Králové. Každá bedna totiž vážila jednu tunu,“ dodal Roman Horský.

 V sobotu 22. září ve čtyři hodiny ráno čtveřice mladých gaurů poprvé vkročila do své ubikace.

„Neskutečně se nám ulevilo. I když uděláme pro pohodlí a bezpečnost zvířat při transportu maximum, může se stát cokoliv. Teprve když vidíte, že se zvířata pohybují, jsou aktivní, začnou přijímat potravu, napijí se, můžete si oddechnout,“ popsal první dojmy po příjezdu do zoo ředitel Roman Horský.

Gauři nyní absolvují v chovatelském zázemí povinnou měsíční karanténu. V prostorném výběhu v asijské oblasti se představí na začátku hlavní sezóny 2020.

Gauři pocházející z Indie jsou obrovská zvířata. U samců překračuje kohoutková výška dva metry, samice jsou o něco menší (kolem 170 cm). Hmotnost činí 700–1000 kg. Samci a samice mají na hlavě mohutné rohy, které do­růstají až 115 cm. Jejich domovinu jsou zalesněná pohoří jižní a jihovýchodní Asie. Populace zvířat ve volné přírodě se odhaduje něco málo přes 20 000 jedinců. Patří mezi ohrožená zvířata, jejich početní stavy neustále klesají především kvůli ničení životního prostředí a nelegálnímu lovu.